Qui són les persones amb Intel·ligència Límit?

Qui són les persones amb Intel·ligència Límit?

Les persones amb intel·ligència límit (IL) no duen escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d’ull, passen desapercebudes, però els dèficits −que en moltes ocasions no arriben a atribuir-se a una realitat amb nom propi com és...