Tuteles, Pretuteles; Assessorament famílies

Tutela a les persones amb IL. Té per objectiu cobrir les necessitats de suport i protecció, així com la garantia dels drets personals i patrimonials, i també promoure l’autonomia de les persones amb IL.

Servei d’assessorament sociojurídic a les famílies

Informació i assessorament sobre:

  • Les figures jurídiques de protecció i el seus procediments administratius: incapacitació, tutela,…
  • Les entitats tutelars i els recursos socials existents adreçats a les persones amb IL o discapacitat intel·lectual lleu.

Servei de pretutela

Assessora i prepara aquelles persones i famílies que han optat perquè en el futur, sigui la Fundació acidH la que exerceixi la tutela del seu familiar. Assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona, la família i la societat de que, un cop els pares o tutors no hi siguin, l’entitat acceptarà el càrrec tutelar.

Servei de tutela

Cobreix les necessitats de suport, protecció i garantia dels drets personals i patrimonials, i de promoure l’autonomia de les persones amb IL que han estat incapacitades judicialment en els termes que estableixi la corresponent resolució judicial. Vetlla perquè les persones tutelades gaudeixin d’un desenvolupament integral que afavoreixi la seva integració i participació en tots els àmbits de la vida social.

Ens trobareu a:

Fundació Tutelar acidH
Milà i Fontanals, 14 – 26, 1er2a
08012 Barcelona
T 93 219 36 51

O mitjançant el formulari de contacte