La nostra missió

La missió de l’acidH és millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit, mitjançant una atenció integral, independentment de la seva etiologia i de si hi ha algun altre trastorn.

Millorem la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit (IL) mitjançant una atenció integral.
Les persones amb IL són aquelles que les seves capacitats intel·lectuals es troben just per sota del que es considera normal segons la OMS. A més presenten un dèficit en la capacitat adaptativa, almenys en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials / interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.
Aquests dèficits fa que siguin persones especialment vulnerables amb dificultats personals, socials, educatives i laborals per a enfrontar-se a les exigències de l’entorn, éssent necessari ajustar els suports a cada persona.

 

Objectius de l’acidH

z
Donar a conèixer el col·lectiu amb intel·ligència límit, així com promoure i defensar els seus drets.
N
Integrar les persones amb intel·ligència límit en l’àmbit social i laboral.
Investigar i col·laborar en l’estudi de la intel·ligència límit.
Crear recursos i serveis específics.      
j
Oferir la formació adient perquè cada persona pugui desenvolupar el seu potencial humà.
Sensibilitzar la societat de l’existència d’un col·lectiu de persones ignorades.
Promoure una millora de la qualitat de vida dels nostres usuaris/àries i tutelats/ades.
Protegir el col·lectiu d’acord amb figures jurídiques previstes legalment.

Valors

 • Dignitat i llibertat de la persona
 • No discriminació
 • Autodeterminació
 • Participació
 • Intimitat de la persona i confidencialitat
 • Organització i funcionament democràtics
 • Absència total d’ànim de lucre
 • Transparència
 • Professionalitat i competència
 • Eficàcia i eficiència
 • Responsabilitat social
 • Congruència de les activitats

Codi Ètic

A la nostra secció de recursos, dins la secció Altres, podras trobar tot allò referent al nostre codi ètic. També pots descarregar els documents fent clic als següents enllaços: