La nostra missió

Millorar la qualitat de vida de les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit i altres diversitats durant tot el seu cicle vital

Les capacitats intel·lectuals de les persones amb FIL es troben just per sota del que l’OMS considera “normalitat”. A més, presenten un dèficit en la capacitat adaptativa, en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials / interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.
Per aquest fet, són persones especialment vulnerables, ja que els suposa molta dificultat adaptar-se a les exigències de l’entorn.

El projecte social de l’acidH

Atenem, de manera integral, a les persones del col·lectiu en l’àmbit educatiu, laboral, de lleure, d’habitatge i psicològic-logopèdic.

Treballem per a defensar i promoure els seus drets, així com per a sensibilitzar a la societat i aconseguir tots els recursos necessaris per oferir l’atenció que necessiten.

La nostra MISSIÓ és ser referents en l’atenció integral de les persones amb FIL, DIL i altres diversitats a Catalunya.

z

Donar a conèixer el col·lectiu per a promoure i defensar els seus drets.

N

Integrar les persones amb FIL, DIL i altres diversitats en l’àmbit social i laboral per tal d’afavorir la seva inclusió.

Investigar i col·laborar en l’estudi sobre Funcionament Intel·lectual Límit

Crear recursos i serveis específics.      

j

Oferir la formació adient perquè cada persona pugui desenvolupar el seu potencial humà.

Acompanyament i assesorament a les seves famílies.

Promoure una millora de la qualitat de vida

Protegir el col·lectiu d’acord amb figures jurídiques previstes legalment.

Valors

 • COMPROMÍS: Diem el que fem i fem el que diem. Creem vincles sòlids i humanistes per al desenvolupament de les capacitats de les persones amb FIL, DIL o altres diversitats.
 • INTEGRITAT: Actuem sense fissures. Donem sentit al nostre projecte amb rigor, coherència, lleialtat, i generositat.
 • ENTUSIASME: Creiem en el que fem. Treballem amb convenciment i la confiança en els nostres ideals per tal d’assolir els resultats en un clima humà.
 • TRANSPARÈNCIA: Expressem amb respecte allò que desitgem i sentim. Ens relacionem amb honestedat i rendim comptes

Sumem Valor(s): Pla Estratègic 22-24

L’entorn és canviant. Ens trobem amb nous enfocaments:  l’evolució jurídica del reconeixement dels drets de les persones amb Discapacitat, el canvi del model mèdic (tractament) al model social (promoció de l’autonomia personal i reconeixement de la diversitat humana), entre altres.

Amb el lema SUMEM VALORS,  l’Associació Catalana d’ Integració i Desenvolupament Humà (acidH)  va presentar el seu pla estratègic 2022-2024 amb l’objectiu de desenvolupar un nou full de ruta.

Consulta aquí el pdf explicatiu

Reptes

 • Aliances i recerca: Proposta de fer xarxa amb altres actors per assolir els nostres objectius.
 • Serveis i de suport Adaptar el nostre servei integral 360º als canvis jurídics i socials.
 • Govern col·legiat: Redissenyar l’òrgan de govern del grup acidH.
 • Lideratge social: Augmentar el reconeixement de la nostra expertesa de gairebé 30 anys.
 • Comunitat acidH: Ampliar la comunitat acidH.
 • Cultura: Impulsar un entorn on els nostres col·laboradors puguin desenvolupar-se humana i professionalment.
 • Economia: Assegurar la sostenibilitat econòmica del projecte social de l’acidH.

Codi Ètic

L’acidH disposa d’un comitè d’ètica, format per professionals i experts, que vetlla pel bon funcionament del codi ètic de l’entitat.

A la nostra secció de recursos, dins la secció Altres, podras trobar tot allò referent al nostre codi ètic. També pots descarregar els documents fent clic als següents enllaços: