CONVOCATÒRIA DE LLOCS DE TREBALL

CONVOCATÒRIA DE LLOCS DE TREBALL

Fins el dia 8 de setembre  tenim obertes a l’acidH dues ofertes de feina Treballadora Social  Formació requerida: Treballadora social i logopeda (necessària la doble titulació) Treballadora social i fisioterapeuta  (necessària la doble titulació) Trobareu aquí...
CONVOCATÒRIA DE LLOCS DE TREBALL per impartir els cursos IFE

CONVOCATÒRIA DE LLOCS DE TREBALL per impartir els cursos IFE

Fins els dies 19 i 20 de juliol  tenim obertes a l’acidH tres ofertes de feina com a docent en la modalitat dels Itineraris de Formació Especifica (IFE). Docent en l’especialitat “d’Auxiliar de vendes i atenció la públic” dels Itineraris de Formació Específic....