Àrea Laboral

A l’Àrea laboral treballem des dels diferents serveis per a facilitar la inclusió laboral dels nostres participants. Partim de considerar que el treball és un dret de tots en una societat responsable, que ens proporciona els recursos necessaris per a viure en el nostre món i, a més a més, facilita la inclusió social, el desenvolupament personal i la qualitat de vida.

En els diferents serveis apostem, d’una banda, per empoderar les persones, dotant-les de competències (bàsiques, tècniques i transversals), amb la certesa que si compten amb els suports adients poden desenvolupar amb èxit el seu projecte professional. D’altra banda, cerquem la col·laboració del teixit empresarial, imprescindible per als nostres objectius.

L’Àrea laboral treballa sota els paràmetres de la Norma ISO 9001/2008. Això fa que ens impliquem en la millora contínua dels nostres serveis i que cerquem aconseguir l’impacte en la millora de la qualitat de vida per als participants, famílies i empreses amb els quals treballem.

Comptem amb més de 20 anys d’experiència, que ens han permès teixir una xarxa d’empreses i entitats col·laboradores. Actualment participem activament en diferents plataformes (Xarxa Xib, Actas, Ecas, Dincat), per a donar un servei actual i de qualitat.

Departament de Formació i Orientació Laboral

Z

Programes de formació i inserció.

Z

Servei d’inserció laboral en el mercat ordinari de treball.

SIOAS 2019/2020
Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a l’inserció de les persones amb discapacitat
Expedient núm. TSF036/19/00020
Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE

Servei Ocupacional d’Inserció