Escola Vida Montserrat

Educació Secundària Obligatòria Adaptada (des de 1994), que pretén potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials dels alumnes. Parteix d’una metodologia experiencial, dinàmica i constructivista, amb grups de 8 a 10 alumnes i amb el suport d’un equip docent especialitzat en didàctiques adequades als estils cognitius dels alumnes.

Itineraris Formatius Específics (IFE d’Auxiliar en vendes i atenció al públic), iniciat el 2017, que pretén desenvolupar les competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i de participació en activitats comunitàries. Parteix d’una metodologia on el protagonista és l’alumnat, partint de les necessitats i interessos de cadascú, a través del treball per projectes, el treball cooperatiu i el treball en entorns. Treballem amb grups de 12 alumnes i amb el suport d’un equip docent especialitzat en didàctiques i suports adequats als nostres alumnes.

Serveis Complementaris

Z

Servei de menjador escolar.

Z

Activitats complementàries en l’espai del migdia.

Z

Extraescolars obertes al barri

  • Bàsquet (apadrinats pels Lluïsos de Gràcia)
  • Futbol (apadrinats pel CE Europa)
  • Handbol (apadrinats pel Club Handbol Claret-Gràcia)
  • Reforç Escolar
  • Reforç Matemàtic
  • Anglès
  • Teatre
  • Hip-Hop
  • Colònies d’Estiu

Escola Adults

L’Escola d’Adults dóna resposta educativa i social a persones adultes amb discapacitat intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera. Els programes que ofereix l’escola estan destinats a incrementar la qualitat de vida de les persones adultes oferint tres nivells de formació:

Z

Grups d’Alfabetització.

Z

Neolectors.

Z

Formació Bàsica.

També s’imparteixen tallers per millorar les habilitats en els següents àmbits:

Z

Anglès.

Z

Informàtica.

Z

Cuina.

També s’imparteixen Programes de Formació i Inserció:

Z

Auxiliar d’Activitats d’Oficina i de Serveis Administratius Generals

Z

Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració

Z

Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Càtering