Àrea Habitatge

Una de les necessitats bàsiques i principals mancances amb que s’enfronten les persones amb intel·ligència límit és la falta d’habitatge digne i adaptat a les seves condicions.

Existeix una gran demanda, per part de les famílies/tutors/institucions, d’una llar adequada per llurs fills o tutelats. És per a donar resposta a aquesta necessitat, que l’any 1996, l’Acidh obre l’àrea d’habitatge, on ofereix una llar on els usuaris puguin créixer com a persones i se’ls ajudi a potenciar totes les seves habilitats, així com la seva autonomia i independència.

L’Habitatge es converteix en un àmbit on la persona amb IL pot expressar les seves vivències i els seus conflictes, tant en relació amb ells mateixos com amb els altres i el seu entorn, en un marc de seguretat afectiva.

L’Habitatge és un espai, un lloc físic, però també és la suma d’uns recursos, d’uns instruments al servei d’un objectiu: col·laborar en el desenvolupament equilibrat i integral de la persona. Aquest servei cobreix les diverses necessitats inherents de les persones: les primàries (allotjament, manutenció…) i les secundàries (d’autorealització, d’autoestima…).