El darrer trimestre del 2016 vam iniciar la venda de PA PÉ del SOI (Servei Ocupacional d’Inserció) d’acidH a la botiga PIERA , la famosa botiga de belles arts ubicada a Barcelona. Aquí hi podreu trobar des de fa uns mesos fulls de paper reciclat elaborats als tallers del SOI.

Comandes regulars de PA PÉ a la botiga PIERA

Paper reciclat fet pel SOI d’acidH

El SOI d’acidH ha rebut la segona comanda de fulls de paper reciclat per part de la botiga PIERA, l’emblemàtica botiga de belles arts de la nostra ciutat.

Al darrer trimestre de 2016 se’ns va fer un primer encàrrec de 200 fulls, 100 DE mida dinA4 i 100 de la mida dinA3, que es van vendre ràpidament. És per això que se’ns ha fet un segon encàrrec del mateix tipus de fulls, però ara han augmentat la quantitat a 400.

Els subministrarem aquests papers cada 3-4 mesos de manera regular.

Llibretes de PA PÉ reciclat a la botiga

També se’ns ha proposat de fer una remesa de llibretes en diverses mides, decorades amb imatges típiques de la ciutat de Barcelona, per posar a la venda a la mateixa botiga.

El contacte amb la llegendaria PIERA s’ha produit a través del voluntari d’acidH Joan Serra, que porta deu anys col·laborant amb l’escola d’adults i des de fa uns mesos, també amb el projecte PA PÉ del SOI. Gràcies Joan !

El Servei Ocupacional d’Inserció de l’acidH

És un servei prelaboral d’atenció diürna dreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, d’entre 18- fins als 65 anys, on s’ofereix una atenció centrada en la persona, i on cada participant disposa del seu programa individual.

Dins el servei  del SOI s’ofereixen activitats d’ajustament personal i social, i cada curs es programen diverses activitats per a desenvolupar les competències personals i socials de les persones participants, tals com: piscina, dansa, ioga, arteràpia, habilitats socials, taller de cuina, taller d’hort urbà, taller d’actualitat…

A més d’aquests tallers, es realitzen també activitats prelaborals, com el projecte PA PÉ on els mateixos usuaris elaboren els articles amb paper artesanal, i es realitzen tasques de manipulats, per a desenvolupar les competències laborals de les persones participants.

 

Share This