L’1 de juliol del 2021 al Servei d’Inserció Laboral vàrem iniciar un nou programa SIOAS, el programa SIOAS ’21 –’22 amb una durada anual.

Es tracta d’un programa dirigit a persones majors d’edat, amb funcionament intel·lectual límit, que tinguin motivació per inserir-se al mercat laboral ordinari i necessitin orientació i acompanyament per la recerca de feina així com acompanyament en l‘entorn laboral.

El programa té els següents requisits d’accés

  • Tenir el certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%
  • Estar inscrit com demandant d’ocupació o millora de feina al Servei Català d’Ocupació (SOC)
  • També hi ha unes places reservades per a persones treballadores en empresa ordinària que participen en el programa com a beneficiaris de seguiment per al manteniment del lloc de feina seguint la metodologia de treball amb suport (TAS)

Aquest programa té com a objectiu general millorar l’ocupabilitat de les persones amb diversitat funcional.

Aquest any com a novetat s’ofereix una formació professionalitzadora complementaria amb el títol “Auxiliar de comerç i logística“.

Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant una metodologia participativa i centrada en la persona. Comptem amb tutories individuals, tallers grupals, visites a empreses i entitats socials, orientació individualitzada i adaptada i la possibilitat, no obligatòria, de fer pràctiques en entorn laboral ordinari, sempre amb acompanyament i suport continuat.

La duració del mateix és: 1 de Juliol 2021- 30 de Juny 2022

Seguiu atents al web on podreu anar trobant noticies d’activitats, sortides i altres novetats del programa.

Programa SIOAS 1Usuaris del programa SIOAS participant en una formació de Competències Clau a Barcelona Activa. Programa SIOAS 2Usuaris del programa SIOAS participant en una dinàmica en el marc de les activitats del Saló de l’Ocupació-Barcelona 2021

“Aquest projecte està subvencionat pel Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu “

Share This