27 DE JUNY A LES 12H A LA SEU DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (acidH)
Carrer Siracusa, 53 08012, Vila de Gràcia, Barcelona

Qui són les persones amb IL?

Les persones amb intel·ligència límit (IL) no duen escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d’ull, passen desapercebudes, però els dèficits es detecten en la capacitat adaptativa al menys en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials/interpersonals, utilització dels recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat. La diversitat és un traç principal de esbós del col·lectiu.
Cada persona amb IL, com tothom, independentment del seu quocient intel·lectual, té unes necessitats determinades.
No tenir uns trets físics que evidenciïn la IL fa habitual el sentiment de incomprensió entre les persones del col·lectiu, a vegades per part de la família, els professionals i la societat.
VINE A CONÈIXER D’APROP LA REALITAT D’AQUESTES PERSONES I COL·LABORAR AMB ELLES!
T’ESPEREM EL 27 DE JUNY DE 12h A 13h LA SEU DE L’ACIDH

Share This