Amb el lema SUMEM VALORS, el passat 16 de setembre l’Associació Catalana d’ Integració i Desenvolupament Humà (acidH)  va presentar el seu pla estratègic 2022-2024 als professionals amb l’objectiu de desenvolupar el full de ruta amb la complicitat i suport de les persones clau per assolir els grans reptes que recull el pla.

Fa 28 anys Montserrat Baró i un grup de persones voluntàries va endegar el projecte social de l’acidH. Han estat anys de creixement i desenvolupament, des d’un pis al carrer Gran Via de 150m2, l’any 1994, fins a la seu actual de 1.500m2 al carrer Siracusa a la vila de Gràcia.

L’entorn és canviant, ens trobem en nous enfocaments com l’evolució jurídica del reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat, l’evolució del concepte FIL i DIL, del model mèdic (tractament) al model social (promoció de l’autonomia personal i reconeixement de la diversitat humana), l’evolució i els nous perfils de les persones que atenem, entre d’altres.

El pla recull 7 grans reptes amb els seus resultats esperats i propostes d’activitats respectives.

Aliances i recerca: Com sumen més, amb altres actors, per assolir els nostres objectius.
Serveis i de suport : Com adaptem el nostre servei integral 360º als canvis jurídics i socials.
Govern col.legiat: Com volem redissenyar  l’òrgan de govern del grup acidH.
Lideratge social: Com augmentem el reconeixement de la nostra expertis de gairebé 30 anys.
Comunitat acidH: Com ampliem la nostra comunitat acidH.
Cultura: Com Impulsem un entorn on els nostres col·laboradors  puguin desenvolupar-se humana i professionalment.
Economia: Com assegurem la sostenibilitat econòmica del projecte social de l’acidH.

AcidH és un referent en la intervenció social amb persones amb funcionament intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu amb una VISIÓ  (actualitzada recentment) que vol “fer possible la inclusió a la societat de les persones amb funcionament intel·lectual límit (FIL) o discapacitat intel·lectual lleu (DIL), acompanyant-les en el seu projecte de vida, assessorant a les seves famílies” i on com a MISSIÓ  volem “Ser referents i pro actius en l’atenció transversal a les persones amb FIL o DIL  a Catalunya en els àmbits de:

· Educació i formació professional
· Suport psicològic
· Inserció laboral
· Lleure
· Habitatge
· Suport a la capacitat jurídica
· Recerca
· i en l’acompanyament en totes les etapes de la vida: infància, adolescència, trànsit a la vida adulta, envelliment i final de vida.

Volem seguir sent referents en l’acompanyament i assessorament a les famílies de les persones amb FIL o DIL, generant un vincle de confiança i col·laboració.”

Volem fer més visible el col·lectiu de les persones amb FIL o DIL, les seves capacitats i les seves necessitast de suport, per tal d’afavorir la seva inclusió social.

La trobada va ser conduida per Eduard Ballester (Gerència); l’equip directiu format per les responsables de cadascuna de les àrees d’acidH: Neus Palos (Laboral), Judith Reig (Educativa), Gemma Parcerisa (Psicosocial), Elena Godoy (Habitatge), Lorena Guasch (Lleure), Montse Tarragona (Econòmica); Xavier Orozco i Glòria Segura (Organic actions); i els membres de Junta/Patronat Esteve Cabré i Ferran Duran. Van assistir professionals de totes les àrees d’acidH.

Si voleu més informació us podeu adreça a acidH@acidh.org o a la web wwww acidh.org

❤ Agraïm el compromís i la implicació de tot l’equip de l’acidH

Díptic Sumem Valor(s)

Share This