El projecte “Acompanyament vital a persones amb Intel·ligència Límit (IL) i Discapacitat Intel·lectual Lleu” de l’acidH, és el guanyador de l’edició 2017 del premi Joaquim Bonal, que l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears atorga a una ONG per col·laborar amb el  seu programa d’activitats, amb seu en l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, en projectes de solidaritat.

L’acidH és la única ONG de Catalunya que ofereix serveis específics i integrals a les persones amb IL. Amb aquest premi, que consta d’una dotació econòmica de 5.000€, l’entitat podrà seguir desenvolupant el seu projecte d’atenció integral a les persones amb IL, amb més de 20 anys d’experiència darrera. D’aquesta forma, podrà donar més visibilitat i apoderament a aquest col·lectiu, el qual suposa un 2% de la població i es troba en una situació de vulnerabilitat i exclusió social, en tant que són persones ignorades per la societat, però amb un gran potencial si se les dota del ventall de recursos específics i se les acompanya al llarg de tota la seva vida.

Suport en cada etapa de la vida

El projecte premiat de l’acidH permet acompanyar a les persones amb IL al llarg de les diferents etapes de la seva vida, adaptant-se a les seves necessitats de cada moment. Així, l’entitat ofereix serveis diversos a nivell social, laboral i formatiu per millorar la seva inserció social i qualitat de vida:

Serveis educatius:

Educació Secundària Obligatòria Adaptada, a l’escola Vida Montserrat, que pretén potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials dels alumnes. Parteix d’una metodologia experiencial, dinàmica i constructivista, amb grups de 8 a 10 alumnes i amb el suport d’un equip docent especialitzat en didàctiques adequades als estils cognitius dels alumnes. I amb l’Escola d’Adults, destinada a la formació d’adults i guanyadora del premi Vila de Gràcia 2017 a la millor iniciativa pedagògica pel seu projecte “La Guia de Gràcia”.

Habitatge:

Una de les necessitats bàsiques i principals mancances amb que s’enfronten les persones amb IL és la manca d’habitatge digne i adaptat a les seves condicions. Per això l’acidH disposa de 4 Pisos/llars integrades en la comunitat, on poden acollir més de 30 persones, i un pis d’entrenament on posar en pràctica, amb supervisió inicial, el desenvolupament de les activitats de la vida diària. Ofereixen també suport a l’autonomia a la pròpia llar amb el Programa adreça’t a persones amb disminució psíquica que han optat per viure en una llar de manera autogestionada i independent, soles, en parella o amb altres persones del Programa.

Atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica:

Per a les persones del col·lectiu i a les seves famílies, ja que per ajudar a les persones amb IL és imprescindible l’entorn familiar. Per això s’ofereix també assessorament familiar a través d’espais d’intercanvi d’experiències entre pares i mares.

Programes de formació i inserció adaptats (PFI) dins l’Àrea Laboral:

Els objectius principals d’aquests programes són, d’una banda, apoderar les persones amb IL, dotant-les de competències (bàsiques, tècniques i transversals), amb la certesa que compten amb els suports adients perquè puguin desenvolupar amb èxit el seu projecte professional. D’altra banda, cercant la col·laboració del teixit empresarial, per a la realització de pràctiques en empreses i per la inserció de persones amb discapacitat.

Serveis de lleure:

amb el Club Social Can Gelabert i el Club Divertiment, on es fa formació i lleure a través de tallers setmanals, sortides i altres activitats d’oci diverses.

Fundació acidH, servei de tutela:

s’ofereix assessorament sociojurídic a les famílies, informació i assessorament sobre les figures jurídiques de protecció i el seus procediments administratius: incapacitació,tutela…

Share This