Has fet una donació econòmica a l’acidH durant l’any 2016? Si la resposta és afirmativa, recorda que a la declaració de la renda de l’exercici 2016, la qual es presenta ara, la solidaritat té deduccions de fins al 75% per als primers 150€ donats en el cas de les persones físiques. També les empreses poden demanar les seves deduccions en l’impost sobre societats, ja que acidH és una ONG d’utilitat pública.

Aquest augment en les deduccions fiscals per donatius a ONG d’utilitat pública té a veure amb les modificacions establertes l’any 2015 en la llei 49/2002 d’Incentius Fiscals al Mecenatge, amb la qual s’ha volgut incentivar les donacions a nivell personal i d’empresa.
Deduccions per a les persones físiques.

Deduccions a les persones físiques

D’acord amb aquesta llei, els primers 150€ de donació d’una persona física a una ONG d’utilitat pública tenen una deducció del 75%. A partir d’aquest import, les donacions són deduïbles al 30%, o al 35% si aquesta donació s’ha realitzat de forma periòdica durant almenys els últims tres anys a la mateixa entitat i amb un import igual o superior.

Per tant, si al llarg de 2016 has donat a l’acidH 140 €, per exemple, tens dret a un 75% de deducció en la teva declaració de la renda, que suposarà 98€ que et retornaran. Si l’import donat és superior a 150€, la deducció serà del 30%, o del 35% si has estat fent la mateixa donació o d’import superior durant els últims tres anys a l’acidH.

Deduccions per a les empreses

Les empreses que tenen una política de RSC que contempla les donacions a ONG d’utilitat pública, també surten beneficiades en les deduccions fiscals. El percentatge de deducció en quota en l’Impost sobre societats és del 35%. En el cas que una empresa hagi fet la mateixa donació o d’import superior durant al menys els últims tres anys a l’acidH, la deducció augmenta al 40%.

Amb aquesta política de deduccions fiscals per a donatius a les ONG d’utilitat pública, s’aconsegueix donar més suport a les persones i empreses solidàries que decideixen col·laborar econòmicament amb les entitats socials. En el cas concret de l’acidH, volem agrair a totes les persones que ens han ajudat econòmicament a fer visible la IL i donar atenció integral a les persones d’aquest col·lectiu. Gràcies a aquestes donacions, molts joves han pogut accedir a les colònies d’estiu per gaudir com qualsevol altre jove de les vacances amb els seus amics, o s’han pogut incentivar nous projectes per millorar la qualitat de vida de les persones amb IL en l’edat adulta.

Però a més de col·laborar a través de les donacions, les quals com us hem explicat tenen deduccions fiscals a l’hora de fer la declaració de la renda, també hi ha altres maneres de col·laborar amb la nostra causa, com per exemple a través del voluntariat. Contacta amb nosaltres i t’expliquem com pots ajudar-nos a fer visible la IL!

Share This