Hem assistit a una Jornada de Reflexió sobre la Pobresa Farmacèutica organitzada pel Asociación Banco Farmacéutico, al recinte modernista de Sant Pau. L’ Eduard Ballester, com a gerent de l’àrea estratègica d’acidH, va conversar amb en Jordi Bosch, de Banc Farmacèutic, la Natalia Amstrong, del Angelini Pharma España i en Toni Martín, de la Farmàcia Santa Caterina.

Des de l‘Associació Banc Farmacèutic van exposar les dades de la pobresa farmacèutica a Espanya, i la Natalia Amstrong va explicar com combaten aquesta situació des del laboratori Angelini Pharma. En Toni Martín constatà i defensà la posició de les farmàcies com a nexe d’unió de la xarxa amb les persones beneficiàries.

L’Eduard Ballester va explicar quin és el perfil de les persones per les que treballa  l’acidH, amb Funcionament Intel·lectual Límit, Discapacitat Intel·lectual Lleu i altres trastorns, com el TEA, Trastorn de l’Espectre Autista. Gran part de les persones del col·lectiu es troben en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica i, per tant, tenen un difícil accés a medicaments i altres recursos sociosanitaris.

Crear aquestes aliances és necessari per a cuidar de la salut de les persones amb Discapacitat Intel·lectual i Funcionament Intel·lectual Límit.

Share This