Integrals és un programa dirigit a joves amb Intel·ligència Límit (IL) o Discapacitat Intel·lectual lleu, de 16 a 29 anys interessats en treballar, per formar-se i incorporar-se al mercat laboral. El mes d’abril ha començat una nova edició del programa a l’acidH, amb una formació complementària especialitzada en ajudant de cuina.

El programa Integrals

Aquest programa, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, el Servei d’ocupació de Catalunya (SOC)i el Fons Social Europeu, té com a objectiu millorar l’ocupabilitat del jove a través de pràctiques en empresa, d’una formació especialitzada en auxiliar de cuina i promoure la inserció laboral dels participants.

Les persones amb IL es troben amb dificultats a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral, tot i les seves capacitats i habilitats per la feina. Segons dades del Dincat a l’abril de 2016, a Espanya només 2 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual treballava (en concret el 17% del total). D’aquest total, només en empresa ordinària 12.400 persones.

Per fomentar la inclusió laboral d’aquest col·lectiu, el programa Integrals a l’acidH disposa de 22 places i es desenvolupa durant els mesos d’abril al desembre. Durant aquest temps, els alumnes reben tutories individuals, participen en tallers grupals, fan visites a empreses i entitats socials i reben una orientació individualitzada i adaptada a cadascun d’ells.

Un cop els joves comencen la seva incorporació en el món laboral, reben el suport dels tècnics de l’acidH, a través del que s’anomena “metodologia del treball amb suport”. És a dir, acompanyant i realitzant un seguiment post inserció de la persona per poder resoldre les dificultats que es puguin trobar un cop en el lloc de treball.

Bons resultats en l’edició d’Integrals 2016

Al desembre de l’any passat va finalitzar el Programa Integrals 2016. Els resultats, molt positius, mostren com el programa fomenta la inserció laboral dels joves amb IL i Discapacitat Intel·lectual lleu amb garanties d’èxit:

  • Un 72,2% de les persones han tingut un o diferents contractes laborals.
  • Un 33,3% han aconseguit un contracte de més de 6 mesos.
  • Un 27,7% de les persones que han iniciat una feina continuen treballant.

Requisits per participar en el programa

Per poder inscriure’s a Integrals cal:

  • Estar inscrit a la Garantia Juvenil
  • Tenir el certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació.
Share This