Hem estat presents al Mobile World Congress a través de M4Social social i a través de la Taula del Tercer Sector hem donat veu al projecte Dinder club.
La Gemma Parcerisa, com a coordinadora de la part social (Dincat) del projecte Dinder Club va presentar les necessitats i oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual del projecte.
Durant la jornada s’han compartit diferents iniciatives entitats socials i administracions que volen reduir la bretxa digital i millorar l’atenció i el benestar de les persones.
Des de Dinder club volem col·laborar amb la causa i ajudar a connectar persones amb discapacitat intel·lectual i a construir relacions de manera sana i de manera segura facilitant es promoguin els seus drets es fomenti la seva autonomia i inclusio a la societat, afavorint així la seva autoestima, habilitats socials, coneixements en sexoafectivitat i es redueixen les seveshttps://www.tercersector.cat/es situacions de risc.

Share This