Fins el dia 8 de setembre  tenim obertes a l’acidH dues ofertes de feina

Treballadora Social 
Formació requerida:
Treballadora social i logopeda (necessària la doble titulació)
Treballadora social i fisioterapeuta  (necessària la doble titulació)

Trobareu aquí l’oferta en pdf
Data límit recepció currículums: 8 de setembre de 2017
Interessats/des enviar els currículums indicant la referència Treballador/a social a: rrhh@acidh.org i jreig@acidh.org

Mestre/a 
Formació requerida:
Logopeda i mestre/a d’educació especial o d’educció primària amb menció a atenció a la diversitat (necessària la doble titulació)

Trobareu aquí l’oferta en pdf
Data límit recepció currículums: 8 de setembre de 2017
Interessats/des enviar els currículums indicant la referència Mestre/a a: rrhh@acidh.org i jreig@acidh.org

 

Share This