Menu Content/Inhalt

ÀREA EDUCATIVA

L'Àrea educativa ofereix un ventall de serveis educatius especialment dissenyats per a les persones amb capacitat intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera, on la finalitat és potenciar les seves habilitats i oferir els suports adequats.
L'Escola ofereix una Educació Secundària Obligatòria amb modificació curricular de centre, que pretén potenciar al màxim les seves capacitats intel·lectuals, emocionals i socials:
 • Adaptant-se, a cada moment, a l'estil d'aprenentatge de cada alumne amb metodologies experiencials i amb una ràtio reduïda.
 • Partint d'una visió global de la persona, on l'objectiu principal és el creixement en tots el àmbits.
 • Participant en projectes educatius d'àmbit local, a fi de potenciar la inclusió social dels alumnes.
 • Oferint, des del Consell Orientador, una orientació a l'alumne en quant a la seva formació laboral, partint de les seves habilitats i necessitats.
Centre concertat amb el Departament d'Educació. S'imparteix l'Educació Secundària Obligatòria amb modificació curricular de centre autoritzat pel Departament d'Educació en la Resolució de 4 d'octubre de 2002.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

 • Millorar les aptituds, actituds i habilitats de l'alumne.
 • Potenciar l'autoestima i la seguretat dels alumnes.
 • Potenciar les seves relacions interpersonals.
 • Vehicular la integració social, partint de l'assoliment de les competències bàsiques i dels objectius curriculars en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria i l'educació en habilitats socials.
 • Frenar processos d'aïllament i marginació, ajudant a construir la identitat personal i de grup en relació a la comunitat.
 • Oferir orientació en la formació laboral posterior mitjançant l'aprenentatge de tasques, a través dels tallers d'oficis.

PERFIL DE L'ALUMNAT

L'oferta educativa de l'escola va dirigida a nois i noies d'edats compreses entre 12 i 20 anys amb capacitat intel·lectual límit originada per diferents causes orgàniques i/o socioambientals.
La majoria són nois i noies que presenten un clar retard en el seu aprenentatge escolar. Mostren una experiència acumulada de fracàs escolar i amb freqüents dificultats d'estructuració de la personalitat.

METODOLOGIA

La nostra escola, parteix d'una metodologia experiecial, amb ratios de 8 a 10 alumnes per aula, amb possibilitat d'oferir grups flexibles en les àrees instrumentals. Amb el suport professional de psicopedagogs per a adaptar els programes i els materials, logopedes per a potenciar el pensament lingüístic i psicòlegs que treballen en el creixement emocional dels nostres alumnes i tot un equip docent especialitzat en dinàmiques adequades pels alumnes amb aquestes característiques. Tot aquest conjunt de coneixement i experiència permeten un aprenentatge més significatiu, un creixement més satisfactori i l'assoliment de les competències bàsiques de l'etapa.

ESTRUCTURA CURRICULAR

El programa d'ESO, està dividit en dos cicles, de tres cursos cadascun per a un afiançament més real de les competències bàsiques i una preparació cap a l'orientació en formació laboral.

PROJECTES EDUCATIUS D'ÀMBIT LOCAL I INTERNACIONAL AMB ELS QUE TREBALLEM   

Agenda 21. Oficina de Recursos Sostenibles (Ajuntament de Barcelona)

L'Agenda 21 escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, mitjançant una intervenció local.

Audiència Pública. Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

L'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona dóna l'oportunitat als infants i joves de participar en la vida pública de la seva comunitat, un dret que queda recollit en la Declaració dels Drets de l'Infant. Amb aquest objectiu, s'organitza una proposta educativa en la qual els joves de Barcelona puguin reflexionar sobre temes d'actualitat que els afecten i expressar la seva opinió en un acte públic presidit per l'alcalde de la ciutat. 

Projecte Comenius. Unió Europea, Departament d'Educació i Ministeri d'Educació

El projecte Comenius parteix de la Unió Europea i és gestionat pel Departament d'Educació i el Ministeri d'Educació i Ciència. Pretén impulsar la mobilitat d'idees, de professionals i d'alumnes, promovent l'intercanvi cultural entre persones originàries de diferents països europeus involucrades i compromeses amb el món de l'educació.
El projecte involucra tots els grups de l'escola, mitjançant activitats que potenciïn la qualitat de vida de les persones amb algun tipus de discapacitat, amb l'objectiu de poder-lo compartir amb altres escoles d'Europa, realitzant intercanvis d'alumnes.

Espai Comú d'Integració. Museu Nacional d'Art de Catalunya

L'acció educativa del MNAC vol tenir especialment en compte les persones i els col·lectius que tenen una major dificultat de poder participar de manera activa en els diferents processos d'aprenentatge i en l'accés a la cultura.
Mitjançant tallers artístics, on participen alumnes, mestres i els professionals del Museu, aquest espai pretén motivar la participació d'aquestes persones en la vida cultural i artística i refermar el sentiment de pertinença a la comunitat, tot donant a conèixer a la societat el vessant més creatiu de les persones amb discapacitat.

EQUIP DE PROFESSIONALS

L'equip de professionals està format per:

 • Mestres d'educació especial
 • Pedagog/a terapeutes
 • Psicòleg /a
 • Logopeda
 • Treballador/a social
 • Educadors/es
 • Mestre d'educació física

HORARIS

Els horaris de l'escola son, de dilluns a divendres, de 9 a 12,30 i de 15 a 17.

ALTRES SERVEIS

Servei de Menjador

L'escola ofereix servei de menjador, amb cuina pròpia i amb menús elaborats per una dietista. L'horari de menjador és dilluns a divendres de 12,30 a 15.

Activitats Complementàries

Després de l'horari de menjador, s'ofereixen tot un seguit d'activitats guiades per educadors i educadores, amb grups reduïts de 8 alumnes:

 • Racó de bàsquet.
 • Racó d'artistes.
 • Racó d'imatge.
 • Racó de videofòrum.
 • Racó de ioga.
 • Racó de jocs.

Activitats Extraescolars

Les activitats que ofereix l'escola son obertes al barri:

 • Bàsquet
 • Futbol Sala
 • Teatre
 • Guitarra
 • Reforç escolar
 • Informàtica

L'horari de les activitats és de dilluns a divendres, de 17,15 a 19,15 hores.

 

Per a més informació posi's en contacte amb nosaltres a través d'un dels següents medis:

 • Per telèfon trucant al 93 285 99 77
 • Complimentant el formulari d'aquest enllaç.
 • Fent-nos arribar un e-mail a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .
ASSOCIACIÓ ACIDH: C/ Siracusa, 53  ·  08012 Barcelona  ·  T 93 285 99 77 | F 93 285 99 78 (Seu social i correu de Fundació Tutelar)
FUNDACIÓ TUTELAR (Seu administrativa): C/ Milà i Fontanals, 14 - 26, 1er2a ·  08012 Barcelona  ·  T 93 219 36 51 | F 93 476 19 17