Serveis a les empreses

Des del Servei d’Inserció laboral d’acidH, oferim a les empreses diferents serveis sense cap cost, relacionats amb la contractació de persones amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) o Discapacitat Intel·lectual Lleugera (DIL). Té l’objectiu d’acompanyar a les empreses i facilitar els processos per la incorporació de personal a l’equip i afavorir l’èxit de la inserció.

Duem a terme accions d‘Intermediació laboral, Assessorament a les empreses, Treball amb suport (TAS) i conveni de pràctiques formatives.

L’equip de prospecció treballa per donar una major visibilitat del col·lectiu a la societat i al món empresarial vetllant perquè les contractacions vagin més enllà de l’estricte compliment de la contractació de la Llei de General de Discapacitat (antiga LISMI) afavorint processos d’inserció laboral a l’empresa ordinària segons uns paràmetres ètics i que dignifiquin la persona.

Intermediació Laboral

Preselecció de candidats. Selecció dels perfils professionals ajustats a les ofertes de l’empresa. Acompanyament durant el procés de selecció.

Conveni de Pràctiques Formatives

Pràctiques formatives no laborals que realitzen les persones que es formen al Servei en els centres de treball que completen la seva formació teòrica.

PA PÉ (SOI)

  • Productes de paper reciclat artesanal, amb possibilitat de personalització de comandes.
  • Tallers d’elaboració de paper reciclat adreçades a empreses com a activitat de Responsabilitat Social Corporativa
  • Tallers a escoles com a activitat educativa o a la població general com a experiència artesanal, cultural i social.
  • Servei de manipulats industrials

Assesorament a empreses

Assesorament en la contractació de persones amb discapacitat, així com sobre la normativa que preveu la Ley General de la Discapacidad. També facilitem el coneixement d’ajuts i subvencions, com el programa Crea Feina, Barcelona! d’ajuts econòmics a les empreses i el programa de Garantia Juvenil

TAS (Treball Amb Suport)

Seguiment individualitzat a la persona treballadora i a l’entorn empresarial per a garantir l’èxit de la contractació.