Servei d’Inserció Laboral

 

El Servei d’inserció laboral d’acidH està destinat a orientar i afavorir la inserció laboral a totes aquelles persones amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL), Discapacitat Intel·lectual Lleugera (DIL)  i altres diversitats que volen millorar la seva ocupabilitat i definir el seu projecte professional.

A partir del diagnòstic ocupacional de cada persona, es pacta un itinerari individualitzat que contempla un conjunt d’accions que afavoreixen el desenvolupament d’habilitats i competències necessàries per a l’accés al mercat laboral i pel manteniment del treball.

Els nostres programes

1. SIOAS

És un servei d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb FIL, Discapacitat Intel·lectual Lleugera i altres diversitats. Té com a objectiu la inserció laboral a l’empresa ordinària.

Està adreçat a persones entre 16 i 65 anys, demandants d’ocupació, no ocupades o en millora de feina, inscrites al SOC i a persones treballadores en fase de seguiment a la inserció i que requereixen la metodologia de Treball Amb Suport (TAS).

SIOAS 2022/23. Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat. Expedient número STC012/22/000044. Projecte subvencionat pel  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE.

2. SINGULARS

Singulars és un programa d’orientació i inserció laboral adreçat a persones joves, entre 16 i 29 anys amb FIL, Discapacitat Inte·lectual Lleugera i altres diversitats que volen incorporar-se al mercat laboral o retornar al sistema educatiu. El programa inclou una formació a mida d’atenció al client, amb pràctiques en empresa.

Singulars 2022.Expedient número SOC020/22/000051.Projecte subvencionat pel Servei Públic  d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.

3. SUMEM

És un programa d’orientació i inserció laboral al mercat ordinari de treball, adreçat a persones amb FIL, DIL i altres diversitats que volen millorar la seva ocupabilitat i definir el seu projecte vital.

Inclou diferents programes segons les característiques de les persones a qui s’adrecen i les respectives situacions laborals:

Prepara't

Dirigit a joves que acaben l’etapa formativa. Té la finalitat de millorar l’autoconeixement, d’identificar i potenciar competències, així com familiaritzar-se amb l’entorn laboral. Tot plegat per a preparar-se, posteriorment, per a la recerca activa de feina.  

Reorienta't

Dirigit a persones que es veuen obligades a buscar feina després de temps treballant en un mateix sector i que, per tant, han de reelaborar el seu perfil professional. També està dirigit a persones que volen fer una millora de feina.
Ofereix una major permanència en el programa per l’adquisició de les competències bàsiques i transversals necessàries per a la recerca de feina, la incorporació al món laboral i el manteniment de la feina.

Sinergies

Espai de trobada i seguiment laboral, integrat per un grup de persones amb FIL que treballen en empreses ordinàries, que es troben de forma quinzenal per compartir experiències, neguits… Comptar amb aquest grup permet continuar acompanyant el procés d’aquestes persones i detectar, si és el cas, possibles dificultats que puguin sorgir o la necessitat d’una intervenció puntual més intensiva.

T'Acompanyo

Dirigit a persones joves i adultes desocupades o en millora de feina, que, per motius personals o laborals, necessiten un suport individualitzat per la recerca de feina. Té l’objectiu de donar orientació i suport individual a les persones participants durant tot el procés d’inserció laboral: en la recerca de feina i a la posterior incorporació al món laboral.

Èxit

Programa que permet oferir seguiment i suport a les persones que ja han assolit el seu objectiu i tenen una estabilitat laboral. Es realitzen visites puntuals a les respectives empreses i es manté contacte amb les persones treballadores. La periodicitat de les accions varia en funció de les necessitats i característiques de cada persona i cada empresa.

Projecte subvencionat pel Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  de l’Ajuntament de Barcelona.

Què oferim

A les persones participants dels nostres programes

  • Acompanyament i orientació individualitzada en totes les fases del procés d’inserció

Tutories individuals per donar suport en identificar una feina adequada a les capacitats i interessos de cada persona, per realitzar una recerca de feina activa i treballar les competències d’accés a l’ocupació (competències tècniques i transversals).

  • Accions pel desenvolupament de competències transversals

Tallers grupals per treballar la identificació i millora de les competències transversals, així com el coneixement del mercat laboral. Pràctiques professionals i visites a empreses pel coneixement de l’entorn productiu i de les professions en diferents sectors, entre d’altres.

  • Intermediació laboral

Accés a ofertes de feina, contactes amb empreses, processos de selecció, pràctiques, suport en la contractació i adaptació al lloc de feina, seguint la metodologia de TAS (Treball Amb Suport) i seguiment post-inserció.

Treball en Xarxa

 

  • Incorpora de La Fundació “La Caixa”

És un programa d’integració sociolaboral amb la finalitat de promoure la inserció laboral a l’empresa ordinària. Es tracta d’un programa d’intermediació que combina, de manera òptima, les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l’èxit de la inserció laboral a l’empresa, per part de les persones beneficiàries del programa.

El programa ofereix una xarxa de 407 entitats socials, que s’agrupen territorialment en 20 grups Incorpora i que es gestionen per una coordinació. La feina col·laborativa en xarxa dona resposta a les necessitats tant de les empreses com de les persones i és clau per afavorir-ne l’eficiència i l’efectivitat.

 

  • XIB: col·laboració entre l’administració pública, els agents socials i el sector empresarial

La XIB es va crear el 2014 amb l’objectiu de promoure la inclusió laboral de persones amb discapacitat o amb trastorns de salut mental en el mercat laboral ordinari. És una estratègia d’acció público-privada, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i 11 entitats socials de la ciutat de Barcelona.