A data de 1 de gener 2024 ha començat el nou Programa Singulars, dirigit a persones joves de 16 a 29 anys amb motivació per inserir-se al mercat laboral.   

Participen 20 joves, que durant l’execució del Programa, fins el 31 de desembre, rebran suport i acompanyament individualitzat pel desenvolupament de competències transversals i l’adquisició de coneixements i d’eines per la millora de l’ocupabilitat a través de les següents accions:  

 

  • Formació complementària “Habilitats Socials d’Atenció al Client per la Venda”. 
  • Tutories individuals i TAS (Treball Amb Suport). 
  • Tallers grupals (de competències i recerca de feina).  
  • Visites a empreses i accions de participació ciutadana. 
  • Accions per la conscienciació medi ambiental i la igualtat de gènere. 

 

   

                     

Visita a la Fundació Formació i treball                                                   Visita al Centre logístic Decathlon