L’Escola d’Adults

Neix l’any 1994, en el marc de l’Associació acidH, per donar resposta educativa, formativa i social a persones adultes amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) o Discapacitat Intel·lectual Lleugera (DIL) i a persones amb dificultats d’aprenentatge.

Actualment, està destinada a incrementar la qualitat de vida de les persones adultes oferint diferents nivells de formació a través de la metodologia del treball per projectes. Es tracta de projectes interdisciplinaris amb aplicació al món real i significatius. És una escola oberta al barri que aprofita els recursos de l’entorn millorant així la inclusió de l’alumnat.

Trets principals

Donem màxima importància a l’adquisició de coneixements per després poder aplicar-los sobre la realitat en un món de canvi constant. Aquests coneixements sempre estan centrats en l’alumnat, en el seu benestar i en els seus interessos. Això ho aconseguim:

^

Promovent la construcció de coneixcement de manera col·laborativa i cooperativa

^

Treballant en grups reduïts i heterogenis

^

Fomentant la iniciativa, l'esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre

^

Valorant l'èxit de cada alumne en relació a les seves capacitats i habilitats

^

Tenint cura del seu benestar personal i emocional

^

Valorant el procés d'aprenentatge i no només el resultat final

^

Fomentant la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre

^

Potenciant la creativitat i la resolució de reptes, en funció de les diferents maneres d'aprendre de cadascú

^

Utilitzant mesures i suports per a minimitzar les barreres de l'aprenentatge

^

Adaptant els recursos per a fomentar l'autonomia de l'alumnat

^

Donant molta importància a la comunicació

Objectius

Entenem la formació d’adults com el conjunt d’activitats educatives, cíviques, socials i formatives que tendeixen a:

 

^

Afavorir el creixement personal a través de l'acció tutorial

^

Comprendre i actuar de manera autònoma en el món actual

^

Promoure l’aprenentatge continuat al llarg de tota la seva vida

^

Generar contacte amb l'entorn per afavorir la inclusió de l'alumnat

^

Potenciar un aprenentatge transferible, significatiu, permanent, productiu i funcional

Aquesta formació, un cop adquirida, pretén incrementar la qualitat de vida de les persones adultes i la seva autonomia.

 

Organització i metodologia

L’organització de les persones participants de l’escola d’adults és en dos grups segons el nivell cognitiu i aproximadament per edat. Utilitzant la metodologia de treball per projectes s’ofereixen diferents tallers: 

^

Taller de cuina

S’aprenen noves tècniques culinàries per a poder adquirir hàbits d’alimentació saludable. També s’expliquen estratègies per a comprar els aliments, tenint en compte els aliments bàsics per una dieta sana i equilibrada. 

^

Laboratori de llenguatge

L’expressió escrita i verbal, comprensió lectora i raonament lògic és de vital importància pel dia a dia. Practiquem les dues llengües oficials: català i castellà, aprenent nou vocabulari, normes ortogràfiques i lèxic. 

^

Matemàtiques funcionals

L’objectiu és potenciar la capacitat de raonament per a resoldre situacions reals de la vida quotidiana, utilitzant diferents eines i representant situacions reals.

^

Educació per a la salut i el medi ambient

Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements científics i poder esbrinar les causes dels problemes socials actuals. L’objectiu és conscienciar als alumnes de la importància de la cura de l’entorn i tenir present la pròpia salut, treballant l’àmbit social, la geografia i la història. 

^

Competic

S’ofereix el curs de Competències Digitals COMPETIC. Es porta a terme dos dies a la setmana i té una durada de dos anys. Al finalitzar el curs, després de presentar el projecte reglamentari, s’obté titulació reglada del Departament d’Ensenyament. 

^

Club de lectors i lectores

Fent ús de la metodologia de Lectura Fàcil i amb la col·laboració de la Biblioteca Vila de Gràcia, els alumnes practiquen el llenguatge i l’expressió textual. 

^

Dibuix i manualitats

L’art de la pintura i manualitats permet deixar que la persona desconnecti i es centri en l’activitat que es realitza. S’aprenen tècniques per saber expressar-se mitjançant la pintura, el dibuix o fent manualitats. 

^

Informàtica

Es desenvolupen habilitats i competències digitals, fomentant l’ús dels ordinadors o les tauletes digitals. L’aproximació al món digital mitjançant els ordinadors, és molt important per aprendre a navegar per Internet, utilitzar diferents Xarxes Socials i descobrir eines dins l’àmbit educatiu.  

^

Teatre terapèutic

S’utilitza el teatre com a eina per socialitzar-nos i treballar en equip, perdent la vergonya i utilitzant el nostre propi cos com a instrument. Es treballen exercicis encaminats a connectar veu-cos-emocions a través de la improvisació, la concentració, l’observació i la creativitat. S‘empra per a provocar vincles entre persones.  

Amb la col·laboració de:

No et quedis amb dubtes.