L’Escola d’Adults

Neix l’any 1994, en el marc de l’Associació acidH, per donar resposta educativa, formativa i social a persones adultes amb capacitat intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera i persones amb dificultats d’aprenentatge.

Actualment està destinada a incrementar la qualitat de vida de les persones ja adultes oferint diferents nivells de formació a través de la metodologia del treball per projectes. Es tracta de projectes interdisciplinaris amb aplicació al món real i significatius. És una escola oberta al barri que aprofita els recursos de l’entorn millorant així la inclusió de l’alumnat. Ofereix també un taller de teatre terapèutic complementari.

Trets principals

Donem màxima importància a l’adquisició de coneixements per després poder aplicar-los sobre la realitat en un món de canvi constant. Aquests coneixements sempre estan centrats en l’alumne/a, en el seu benestar i en els seus interessos. Això ho aconseguim:

^

Tenint cura del seu benestar personal i emocional

^

Utilitzant mesures i suports per minimitzar les barreres de l’aprenentatge

^

Promovent la construcció de coneixement de manera col·laborativa i cooperativa

^

Treballant amb grups reduïts i heterogenis

^

Valorant el procés d’aprenentatge i no només el resultat final

^

Adaptant els recursos per fomentar l’autonomia dels/les alumnes

^

Fomentant la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre

^

Donant molta importància a la comunicació

^

Fent propostes flexibles de contingut i realització

^

Valorant l’èxit de cada alumne/a en relació a les capacitats i habilitats

^

Potenciant la creativitat i resolució de reptes, contemplant diferents estils d’aprenentatge

Objectius

Entenem la formació d’adults com el conjunt d’activitats educatives, cíviques, socials i formatives que tendeixen a:

^

Afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor

^

Afavorir el creixement personal a través de l’acció tutorial

^

Promoure l’aprenentatge continuat al llarg de tota la seva vida

^

Potenciar un aprenentatge transferible, significatiu, permanent, productiu i funcional

^

Comprendre i actuar de manera autònoma en el món actual

^

Generar contacte amb l’entorn per afavorir la inclusió de l’alumnat

Aquesta formació, un cop adquirida, pretén incrementar la qualitat de vida de les persones adultes i la seva autonomia.

Organització i metodologia

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir eines que puguin ajudar els alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera, també a aprendre a ser crítics. L’objectiu és crear una alternativa a l’organització mitjançant un currículum, un centre d’interès o una unitat didàctica.

Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades com s’ha fet sempre a l’escola tradicional.

Avui en dia, el treball per projectes s’ha tornat molt important, ja que és una estratègia metodològica integral i no pas un complement. Aquesta metodologia dóna l’oportunitat als alumnes d’escollir què volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells. A més a més també s’aconsegueix que hi hagi una gran motivació davant de cada aprenentatge.

A grans trets, podem descriure un treball per projectes com:

^

Un recorregut per trobar un tema que afavoreixi a l’anàlisi, la interpretació i la crítica des del contrast de diferents punts de vista.

^

Un recorregut que busca establir connexions i que qüestiona la idea d’una versió única de la realitat.

^

L’aprenentatge vinculat al fer, a l’activitat i a la intuïció, també és una manera d’aprenentatge.

^

Cada recorregut és singular i es treballa amb diferents tipus d’informació.

^

Una gran actitud de cooperació on el docent també aprèn, ja que ajuda als alumnes a investigar sobre temes.

^

El docent ensenya a escoltar, ja que del que diuen els companys també en poden aprendre tots.

^

Una forma d’aprenentatge en la que es té en compte que tots els alumnes poden aprendre si es troba un espai adequat per fer-ho.

No et quedis amb dubtes.