L’Escola d’Adults

Neix l’any 1994, en el marc de l’Associació acidH, per donar resposta educativa, formativa i social a persones adultes amb capacitat intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera i persones amb dificultats d’aprenentatge.

Actualment està destinada a incrementar la qualitat de vida de les persones ja adultes oferint diferents nivells de formació a través de la metodologia del treball per projectes. Es tracta de projectes interdisciplinaris amb aplicació al món real i significatius. És una escola oberta al barri que aprofita els recursos de l’entorn millorant així la inclusió de l’alumnat. Ofereix també un taller de teatre terapèutic complementari.

Trets principals

Donem màxima importància a l’adquisició de coneixements per després poder aplicar-los sobre la realitat en un món de canvi constant. Aquests coneixements sempre estan centrats en l’alumne/a, en el seu benestar i en els seus interessos. Això ho aconseguim:

^

Tenint cura del seu benestar personal i emocional

^

Utilitzant mesures i suports per minimitzar les barreres de l’aprenentatge

^

Promovent la construcció de coneixement de manera col·laborativa i cooperativa

^

Treballant amb grups reduïts i heterogenis

^

Valorant el procés d’aprenentatge i no només el resultat final

^

Adaptant els recursos per fomentar l’autonomia dels/les alumnes

^

Fomentant la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre

^

Donant molta importància a la comunicació

^

Fent propostes flexibles de contingut i realització

^

Valorant l’èxit de cada alumne/a en relació a les capacitats i habilitats

^

Potenciant la creativitat i resolució de reptes, contemplant diferents estils d’aprenentatge

Objectius

Entenem la formació d’adults com el conjunt d’activitats educatives, cíviques, socials i formatives que tendeixen a:

^

Afavorir que tots els alumnes aprenguin més i millor

^

Afavorir el creixement personal a través de l’acció tutorial

^

Promoure l’aprenentatge continuat al llarg de tota la seva vida

^

Potenciar un aprenentatge transferible, significatiu, permanent, productiu i funcional

^

Comprendre i actuar de manera autònoma en el món actual

^

Generar contacte amb l’entorn per afavorir la inclusió de l’alumnat

Aquesta formació, un cop adquirida, pretén incrementar la qualitat de vida de les persones adultes i la seva autonomia.

Organització i metodologia

L’organització de les persones participants de l’escola d’adults és en dos grups segons el nivell cognitiu i aproximadament per edat.

Els tallers que realitzem són els mateixos en els dos grups, sempre adaptant-nos a les necessitats dels i les alumnes.

Aquests són els següents:

^

Taller de cuina

Aprendre noves tècniques culinàries i poder adquirir hàbits d’alimentació saludable i estratègies per a comprar els aliments.

^

Laboratori de llenguatge

L’expressió escrita i verbal, comprensió lectora i raonament lògic és de vital importància pel dia a dia. Practiquem les tres llengües: català, castellà i anglès, aprenent nou vocabulari, normes ortogràfiques i lèxic.

^

Matemàtiques funcionals

L’objectiu és potenciar la capacitat de raonament per a resoldre situacions reals de la vida quotidiana, utilitzant diferents eines i representant situacions reals.

^

Educació per a la salut i el medi ambient

L’objectiu és conscienciar als alumnes de la importància de la cura de l’entorn i tenir present la pròpia salut.

^

Amb la col·laboració de:

^

Club de lectors i lectores

Utilitzant la metodologia de Lectura Fàcil i amb la col·laboració de la Biblioteca Vila de Gràcia, els alumnes practiquen el llenguatge i l’expressió textual.

^

Dibuix i manualitats

L’art de la pintura ens permet deixar que desconnectem i ens centrem en l’activitat que realitzem. Aprenem tècniques per saber-nos expressar mitjançant la pintura, el dibuix o realitzant manualitats.

^

Informàtica

Ens apropem al món digital mitjançant els ordinadors, aprenem a navegar per Internet i utilitzar diferents Xarxes Socials.

^

Teatre terapèutic

El curs està enfocat sobretot, a utilitzar el teatre com a eina per socialitzar-nos i treballar en equip, perdent la vergonya i utilitzant el nostre propi cos com a instrument.

No et quedis amb dubtes.