Avís legal

ACIDH

En compliment del marc legal existent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Serveis de les societats de la Informació i de comerç electrònic i de Propietat intel·lectual s’informa que:

Les informacions i continguts, així com el logo i altres símbols distintius que apareixen a la pàgina web www.acidh.org així com la seva gestió pertanyen a Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, amb domicili a carrer de Siracusa, 53, 08012 Barcelona amb CIF. Núm. G-60531100 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 15324.

Propietat Intel·lectual

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per la seva programació.

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fons considerats com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, no pot garantir que en tot moment i circumstància dita informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com s’hi ho fos.

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació aconseguida a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis continguts en ella.

En cap cas Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directe o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, d’errors en la línia en l’ús de la web, tant en connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments puguis passar.

Confidencialitat

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L’usuari únicament té dret a un ús privat de la web, sense ànim de lucre. Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web.

Queda prohibit reproduir, transmetre, explotar, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització i necessita autorització expressa.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà. 

Queda limitada a la present web, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’altres pàgines web alienes enllaçades.

Està absolutament prohibida la imitació sigui total o parcial del nostre portal.

Protecció de Dades de Caràcter Personals

Consta un document que requereix del consentiment explícit en el cas de contactar a través de la plana web.

Política de cookies

Consta un document amb les especificacions tècniques conte la plana.

Responsabilitats

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’ incompliment per part de l’usuari de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualssevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes, i, per tant, les accepta integra i expressament. A més la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà  es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells usuaris que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’usuari que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquests, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

Las presents condicions generals es regeixen per la Legislació Espanyola, sent components els Jutges i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avis legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per l’aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Canals de comunicació 

Els canals disponibles són els diferents mostrats en la plana web.

Protecció de Dades de Caràcter Personals

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei 3/2018 l’informem que les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis.

L’informem que el responsable del tractament de les seves dades és:

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, amb domicili a carrer de Siracusa, 53, 08012 Barcelona amb CIF. nº G-60531100 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 15324.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.cecac.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, de manera que respondrà en tot moment a situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que pugui causar a Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà,  o a tercers.

Es disposa d’un document de seguretat que recull les finalitats del tractament de les dades i les mesures de seguretat que garanteixen aquests tractaments, de la mateixa manera té designat un Delgat de Protecció de Dades per garantir les mesures i els controls de seguretat.

Amb caràcter general, no es comuniquen dades personals a tercers, llevat a obligació legal, o si fos necessari, només se cediran a tercers autoritzats.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per les quals es recullen i per determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat.

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, pot registrar les adreces IP d’accés, tot queda recollit en una política de cookies que requereix el seu consentiment.

En el cas d’enviar-nos el seu curriculum vitae, que el tractament de les seves dades estan recollits en el document de seguretat (per dur a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats). Amb la finalitat de mantenir actualitzats els CV, preguem que ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en aquests.

 

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició del seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi mitjançant escrit signat dirigit a la direcció carrer de Siracusa, 53, 08012 Barcelona o bé, remetre un correu electrònic a acidh@acidh.org o en el telèfon 932 10 20 82.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta política, l’usuari accepta i autoritza que per part d’ Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà En el cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones hi haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtindrem el seu consentiment explícit.

Fundació Tutelar

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES 

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable del tractament: FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR ACIDH

NIF: G-61630950

Direcció: c/ Mila i Fontanals, 14-26, 1r 2A (08012 – Barcelona)

Correu electrònic: facidh@acidh.org

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpdfundacio@acidh.org

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les finalitats de tractaments de les dades d’aquesta pàgina web variaran segons quin sigui el procediment i mitjà pel qual s’han obtingut:

 1. Correu electrònic: les dades que es proporcionin en cada comunicació es tractaran per gestionar la consulta o petició d’informació sobre els nostres serveis.
 2. Xarxes socials: les dades dels usuaris dels nostres perfils a les xarxes socials es tractaran per comunicar-nos amb ells, atendre les consultes i oferir informació sobre els esdeveniments que organitzem i/o participem, sempre amb els límits que estableix la mateixa xarxa social pels perfils corporatius.
 3. Donatius: les dades personals que es proporcionin mitjançant el formulari habilitat es tractaran per a gestionar la donació i complir amb les obligacions fiscals que se’n derivin.
 4. Fes-te soci: les dades personals que es proporcionin mitjançant el formulari habilitat es tractaran per a gestionar la sol·licitud d’alta com a soci/sòcia d’acidH, així com el pagament de la quota que correspongui.
 5. Voluntariat: les dades personals que es proporcionin mitjançant el formulari habilitat es tractaran per a gestionar la petició de voluntariat.

Pots consultar el nostre registre d’activitats del tractament  per ampliar la informació sobre els tractaments de dades personals que realitza l’associació.

 1. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES

La base legal que ens permet el tractament de dades personals per les finalitats indicades són:

 1. Execució d’una relació contractual o mesures precontractuals: finalitat núm. 1, 2, 3, 4 i 5.
 2. Interès legítim: finalitat núm. 2.
 3. Obligació legal: finalitat núm. 3.
 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES TRACTADES

Per totes les finalitats 1 i 2, el període en el qual les dades es conservaran serà mínim de dotze mesos a l’empara de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de les dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions; i durant el termini que preveu la normativa vigent en cada moment per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

Pel que fa a les finalitats 3, 4 i 5, les dades es conservaran durant el període que prevegi la normativa vigent en cada moment per a fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

 1. DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ

La informació personal proporcionada es comunicarà a les entitats i organismes següents:

 1. Proveïdors de servei de correu electrònic: finalitat núm. 1
 2. Administracions i organismes públics competents en cas que ho requereixin: finalitat núm. 1, 2, 3, 4 i 5.
 3. Encarregats del tractament contractats: finalitats núm. 1, 2, 3, 4 i 5.

 

 1. DRETS DE L’AFECTAT

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment –sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació-, quan procedeixin davant la Fundació Privada Tutelar AcidH al c/ Mila i Fontanals, 14-26, 1r 2A, de Barcelona (08012) o bé a dpdfundacio@acidh.org. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent i per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot acudir a l’Autoritat de Control competent.

 1. COOKIES

La Fundació Privada Tutelar AcidH forma que utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l’experiència de navegació de l’usuari,  analitzar les visites a la pàgina web, compartir contingut a xarxes socials i guardar les preferències dels usuaris registrats.

L’usuari pot acceptar o rebutjar el seu ús i configurar el seu navegador:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Internet Explorer

Opera

Les cookies que utilitza aquesta web són les següents:

Tipus de cookie Finalitat Caducitat
_ga Distingir els usuaris (Google Analytics). 2 anys
_gac_UA-86167088-1 Enviament de dades associades als usuaris (Google Analytics). 3 mesos
_gat Limitar el percentatge de sol·licituds (Google Analytics). 1 minut
_gid Distingir els usuaris(Google Analytics). 1 dia
PHPSESSID Gestionar l’inici de sessió dels usuaris registrats. Al finalitzar la sessió de navegació.
Cookie_notice_accepted Gestionar el banner informatiu sobre l’ús de cookies. 30 dies
et_pb_ab_read_page_23051554367false paginació 1 any
et_pb_ab_read_page_2false paginació 1 any
et_pb_ab_view_page_2 paginació Al finalitzar la sessió de navegació.
et_pb_ab_view_page_23051554367 paginació Al finalitzar la sessió de navegació.
 1. RESERVA DE DRETS

La Fundació Privada Tutelar AcidH es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat de forma unilateral i sense preavís. Per aquest  motiu recomanem als usuaris que la consultin amb regularitat.

Aquesta política de privacitat s’ha modificat per última vegada el dia: 20 de maig de 2022.