Llars residència

L’Habitatge es converteix en un àmbit on la persona amb intel·ligència límit pot expressar les seves vivències i els seus conflictes, tant en relació amb ella mateixa com amb els altres i el seu entorn, en un marc de seguretat afectiva.

L’Habitatge és un espai, un lloc físic, però també és la suma d’uns recursos, d’uns instruments al servei d’un objectiu: col·laborar en el desenvolupament equilibrat i integral de la persona. Aquest servei cobreix les diverses necessitats inherents de les persones: les primàries (allotjament, manutenció…) i les secundàries (d’autorealització, d’autoestima…).

Les nostres residències:

 

Residència Zona Franca

9 usuaris

Residència Vilamarí

7 usuaris

Residència Sicília

10 usuaris

Residència Providència

5 usuaris

Les llars residencia són serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar, que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb disminució que precisen d’una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.

Es proporciona atenció professional permanent de 15.00 a 9.00 h del matí de dilluns a divendres i 24 hores els caps de setmana i festius.

Adreçades a persones amb necessitats de suport professional per a la realització de les activitats de la vida diària, però amb suficient autonomia per a mantenir l’assistència a un SOI, Club Social, CO, CET o qualsevol altre recurs comunitari.

Els nostres objectius són:

^

Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques.

^

Proporcionar una bona qualitat de vida als usuaris i atendre totes les necessitats individualitzades de la persona, tenint cura dels tractaments corresponents.

^

Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social

L’accés a les nostres llars és sempre mitjançant la resolució de Benestar Social i Família que ha fet l’orientació de recurs residencial i la posterior autorització d’ingrés als nostres establiments.

Amb el suport de: