Llars residència

Equipaments d’acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, adreçat a persones Funcionament Intel·lectual Límit o amb un grau de Discapacitat Intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar.

Es proporciona atenció professional permanent de 15.00 a 9.00 h del matí de dilluns a divendres i 24 hores els caps de setmana i festius. Estan adreçades a persones amb necessitats de suport professional per a la realització de les activitats de la vida diària, però amb suficient autonomia per a mantenir l’assistència a un SOI, Club Social, CO, CET o qualsevol altre recurs comunitari.

L’Habitatge és un espai, un lloc físic, però també és la suma d’uns recursos, d’uns instruments al servei d’un objectiu: col·laborar en el desenvolupament equilibrat i integral de la persona. Aquest servei cobreix les diverses necessitats: les primàries (allotjament, manutenció…) i les secundàries (d’autorealització, d’autoestima…).

 

Les nostres residències

Residència Zona Franca

9 usuaris

Residència Vilamarí

7 usuaris

Residència Sicília

10 usuaris

Residència Providència

5 usuaris

Els nostres objectius

  • Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques.
  • Proporcionar una bona qualitat de vida als usuaris i atendre totes les necessitats de la persona, tenint cura dels tractaments corresponents.
  • Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

L’accés a les nostres llars és sempre mitjançant la resolució de Benestar Social i Família que ha fet l’orientació de recurs residencial i la posterior autorització d’ingrés als nostres establiments.

Amb el suport de: