Suport a l’autonomia a la pròpia llar

El programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar dóna resposta a la necessitat d’un nombre important de persones amb discapacitat intel·lectual que no són perfil de recursos d’habitatge com poden ser les llars residència però tampoc poden viure de forma independent sense suport.

Aquest programa s’adreça a persones amb disminució psíquica que han optat per viure en un habitatge, propi o de lloguer, soles, en parella o amb altres persones beneficiàries del programa de suport, de manera autogestionada i independent a les quals se’ls presta un suport puntual i personalitzat en funció de les necessitats pel desenvolupament de les activitats de la vida diària. Aquest suport es realitza tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia.

Les principals àrees de suport són:

^
Cura personal: higiene personal i del vestir, hàbits de salut i seguretat, atenció mèdica i compliment del tractament.
^
Organització domèstica: gestió de l’economia i pressupostos, planificació i organització del manteniment de la llar, organització de l’horari diari i dels caps de setmana.
^
Activitats instrumentals: neteja, manteniment de l’habitatge i confort, tasques relacionades amb l’alimentació, ús d’aparells i tecnologies, cura de la pròpia roba, compres i maneig de diners, manteniment i decoració de la llar.
^
Relació amb l’entorn: realització de gestions fora de la llar, ús de transports, organització del lleure i activitats recreatives, activitats de coneixement del barri i de la ciutat, habilitats de relació social i manteniment de vincles familiars, veïnals i d’amistat, participació en activitats i aprofitament de recursos de l’entorn comunitari, activitats de recolzament de la vida laboral.

Requisits d’accés

  1. Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  2. No tenir reconeguda la necessitat del concurs d’una altra persona.
  3. Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys.
  4. Poder desenvolupar les activitats de la vida diària amb el suport previst i ajustat a les seves necessitats.
  5. Tenir valorada la situació de dependència amb grau I o bé amb no grau.
  6. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya durant cinc anys.

L’acidH atén:

Persones que viuen al seu domicili particular

Persones que viuen a les nostres 2 llars amb suport gestionades per l’entitat

Persones que viuen soles o en parella en 4 pisos de lloguer de protecció oficial segons Conveni signat amb el Patronat Municipal de l’habitatge

L’accés al programa de suport a la llar és mitjançant la resolució de Benestar Social i Família que aprova l’ajut un cop valorada la persona pel CAD. No obstant, les persones també poden accedir a l’atenció de suport a la llar de manera privada si queden exclosos dels criteris del programa de Benestar Social i Família o mentre no estigui oberta la convocatòria.