Suport a l’autonomia a la pròpia llar

El programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar dóna resposta a la necessitat d’un nombre important de persones amb Funcionament Intel·lectual Limit i Discapacitat Intel·lectual que no són perfil de recursos d’habitatge com poden ser les llars residència però tampoc poden viure de forma independent sense suport.

Donem atenció a persones que viuen soles amb autonomia suficient per a gestionar el seu propi habitatge i la seva vida amb una supervisió puntual. Atenem també persones que viuen amb les seves famílies i necessiten un recolzament al domicili per a començar a treballar aspectes de vida autònoma. Aquest suport es realitza tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia.

 

Principals àrees de suport

  • Cura personal: higiene personal i del vestir, hàbits de salut i seguretat, atenció mèdica i compliment del tractament.
  • Organització domèstica: gestió de l’economia i pressupostos, planificació i organització del manteniment de la llar, organització de l’horari diari i dels caps de setmana.
  • Activitats instrumentals: neteja, manteniment de l’habitatge i confort, tasques relacionades amb l’alimentació, ús d’aparells i tecnologies, cura de la pròpia roba, compres i maneig de diners, manteniment i decoració de la llar.
  • Relació amb l’entorn: realització de gestions fora de la llar, ús de transports, organització del lleure i activitats recreatives, activitats de coneixement del barri i de la ciutat, habilitats de relació social i manteniment de vincles familiars, veïnals i d’amistat, participació en activitats i aprofitament de recursos de l’entorn comunitari, activitats de recolzament de la vida laboral.

Requisits d’accés

  1. Tenir reconegut un Grau de Discapacitat igual o superior al 33%.
  2. No tenir reconeguda la necessitat del concurs d’una altra persona.
  3. Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys.
  4. Poder desenvolupar les activitats de la vida diària amb el suport previst i ajustat a les seves necessitats.
  5. Tenir valorada la situació de dependència amb grau o bé sense grau.
  6. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya durant cinc anys.

L’acidH atén

Persones que viuen al seu domicili particular

Persones que viuen a les nostres 2 llars amb suport gestionades per l’entitat

Persones que viuen soles o en parella en 4 pisos de lloguer de protecció oficial segons Conveni signat amb el Patronat Municipal de l’habitatge

L’accés al programa de suport a la llar és mitjançant la resolució de Benestar Social i Família que aprova l’ajut un cop valorada la persona pel CAD. No obstant, les persones també poden accedir a l’atenció de suport a la llar de manera privada si queden exclosos dels criteris del programa de Benestar Social i Família o mentre no estigui oberta la convocatòria.