Durant el mes d’abril hem realitzat tres visites amb el grup de joves del Programa Integral. Dos d’aquestes visites a empreses per conèixer els diferents sectors i ocupacions dintre del mercat laboral, i una a Barcelona Activa relacionada amb la recerca de feina mitjançant Internet.

Visitem empreses amb els alumnes


Blanc- Bugaderia AcidH

El 19 d’abril vam anar al CET Blanc per conèixer com és treballa en una bugaderia, quines funcions o tasques desenvolupa l’operari/a i quines característiques ha de tenir un treballador/a per desenvolupar aquesta ocupació. La visita la va dinamitzar l’Amparo Bronchales (psicòloga de l’USAP). Vam veure les instal·lacions, la maquinària, i el procés de la roba des de que entra fins que surt neta a l’empresa.

Barcelona Activa

El dia 26 d’abril el grup de joves va assistir al taller Xarxa de Contactes: Iniciació 2.0, dintre del programa “grup a mida”, en Barcelona Activa. Els joves van aprendre com una Xarxa Social com Facebook és una eina més per trobar feina i fer contactes per intercanviar informació laboral.

Correus

sortides area laboral 2

El dia 28 d’abril vam anar a visitar l’empresa Correus. El grup de joves va comprovar com es gestiona la carta des de que arriba a l’empresa fins que és enviada a l’adreça destinatària. Va ser una visita molt interactiva, ja que van interactuar amb els treballadors i van provar a realitzar diferents tasques: buidar els sacs en la “bombonera” (una màquina que ordena i classifica per codi postal), escriure el codi postal amb ordinadors i teclats adaptats… Es van mostrar molt interessats en treballar aquí.