El Servei d’Inserció Laboral ha finalitzat la darrera edició del Programa Singulars amb uns resultats més que satisfactoris tenint en comte la curta durada d’aquesta edició (10 mesos). La finalitat del Programa és l’atenció i l’orientació de joves que no segueixen cap formació reglada ni tenen experiència laboral consolidada  fet pel qual se’ls ha acompanyat en la construcció del seu projecte vital i professional.

Aquest any hem treballat amb 16 joves d’entre 16 i 29 anys amb els quals hem reforçat la seva ocupabilitat i competències professionals proporcionant-los oportunitats laborals ajustades al seu perfil. L’esforç i les activitats dutes a terme tan per part de l’equip tècnic com dels propis joves s’ha vist recompensat amb uns resultats molt positius doncs segons ratifiquen les dades  més del 80% dels joves ha aconseguit inserir-se al món laboral.

 Per tal que els i les joves hagin pogut explorar els seus interessos i motivacions se’ls ha facilitat una formació, eines i recursos per acompanyar-los en la recerca de feina. Els joves han  començat el Programa Singulars amb una formació en ”Habilitats Socials d’Atenció al Client en la Venda” de 45h, amb la qual han reforçat les competències tècniques necessàries per accedir al món laboral.

Per tal de treballar amb els joves el seu projecte hem seguit el Model de la Planificació centrada en la persona (acompanyant-los en l’elaboració del seu propi projecte) i el Treball amb Suport.  Així mateix, i per millorar la seva ocupabilitat també han participat en diferents activitats: tallers de recerca de feina, tallers competencials, activitats de participació ciutadana, activitats de conscienciació medi ambiental i sostenibilitat….Tot ha esdevingut necessari i molt important en tant que els joves es troben en una franja d’edat en la qual estan descobrint, definint i esbrinant molts projectes, molts del quals també són personals. Sabem que tot canvi professional per petit que sigui comporta canvis a nivell personal i per tant  hem treballat conjuntament amb ells un ventall molt ampli d’accions.

Tot i que el Programa no contemplava la obligatorietat de realitzar pràctiques formatives a l’empresa se’ls ha ofert aquesta possibilitat. Així doncs, segons el jove, les seves inquietuds  i  bagatge professional han tingut la oportunitat de realitzar pràctiques a diferents contextos professionals segons els seus interessos i capacitació. Finalment, encara que no era obligatori, més del 60% dels joves han fet pràctiques a l’empresa.

Per una banda, aquesta oportunitat ha estat possible gràcies a la feina de l’equip de prospecció i les empreses col.laboradores amb algunes de les quals ja  existia una relació consolidada (Tibidabo, Zoo, Nexe, A Loja do Gato Preto, Club Patí Vela Barcelona, Real Club de Polo de Barcelona…) i amb d’altres s’han establert noves aliances, ( Museu Diocesà Ergaleia, Jesuïtes, DRIM…). També ha estat important la realització de visites a diferents contextos laborals ja que a mes de possibilitar la visibilitat del nostre col·lectiu i sensibilitzar a les empreses, també ha propiciat l’establiment de noves sinèrgies. Les pràctiques s’han desenvolupat a àmbits molt diferents si bé a totes les empreses ha existit  un entorn acollidor que ha permès una òptima adaptació dels joves al lloc de treball.

Per l’altra, volem subratllar el fet que a més de les experiències de pràctiques aquells joves que han manifestat interès en realitzar un voluntariat mentre no accedien a un lloc de treball, l’equip professional els ha proporcionat aquesta possibilitat sempre però, en contextos afins als seus interessos. Totes aquestes experiències han permès als joves  integrar-se a diferents entorns laborals, equips professionals, aprendre i desenvolupar més competències.

L’experiència de pràctiques i/o voluntariat no sols ha possibilitat a les empreses conèixer el potencial i el treball dels joves amb Funcionament intel·lectual límit (FIL) sinó que també ha propiciat a posteriori algunes de les contractacions dutes a terme en el decurs del programa i per tant, constatem la importància i rellevància d’oferir totes aquestes accions per aconseguir l’assoliment dels objectius dels joves.

Finalment dir que les dades tan positives del Programa Singulars en relació a la inserció laboral de més del 80% dels joves a l’empresa ordinària, refermen la feina desenvolupada i són una de les evidències del treball realitzat tan per l’equip tècnic com pels propis joves, si bé sempre, els millors resultats són la satisfacció dels propis joves i la implicació i compromís que han fet per treballar i créixer en el seu projecte vital i professional.

Aquest Programa Singulars ha estat finançat per: