Al desembre del 2020 l’Ajuntament de Barcelona va obrir una convocatòria per seleccionar 27 persones amb discapacitat intel·lectual, que treballaran d’Ajudant de serveis auxiliars amb contracte laboral fix.

L’oposició consta de 4 proves.

  • Primera prova: test sobre situacions del dia a dia i situacions pròpies del lloc de treball.
  • Segona prova: coneixements de llengua catalana (exempta amb el certificat de català B1)
  • Tercera prova: coneixements de llengua castellana (exempta amb el certificat de castellà B2)
  • Quarta prova: pràctica.

Des del Servei d’inserció de l’Acidh acompanyem a les persones interessades durant tot el procés (aportació de la documentació adient, inscripció…) i hem iniciat un projecte de preparació per als exàmens de les oposicions.

Mitjançant l’eina pedagògica Quizziz hem dissenyat uns qüestionaris simulant el format que es trobaran en la primera prova: test de 35 preguntes, amb 4 possibles respostes, només una d’elles és correcta.

L’objectiu és entrenar la comprensió lectora i la capacitat de donar una resposta en un temps limitat.

La persona accedeix a l’aplicació, realitza el test i obté el nombre de preguntes encertades. Les tècniques que dinamitzen aquesta activitat, envien un informe amb les preguntes que han fallat.

En aquestes oposicions no hi ha temari, per tant hem dissenyat preguntes relacionades amb el raonament matemàtic, càlcul, comprensió de les hores, competències claus -gestió del temps, resolució de conflictes, iniciativa, orientació espaial –
Aquest entrenament s’ha portat a terme durant el mes d’abril.

Per posar en situació a les persones participants hem impulsat un “simulacre” d’examen, amb l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat de viure aquesta experiència, similar a la que es trobaran el dia de la convocatòria d’oposició.

El dia 26 d’abril vam convocar a totes les persones a un examen presencial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. Cada persona havia d’identificar-se amb el DNI.
Un cop allà se’ls cridava pel seu nom, entraven a l’aula i van realitzar un test de 35 preguntes en suport paper. El temps del qual disposaven era 75 minuts, ja que, a la majoria de les persones, els han atorgat 15 minuts extra per realitzar la primera prova.
Per portar a terme el simulacre vàrem comptar amb l’ajuda de dos voluntaris que van desenvolupar el rol d’examinadors.

El resultat ha estat molt satisfactori. Hem pogut comprovar la il·lusió, el compromís i l’interès de les persones participants davant d’aquesta oportunitat. Totes han manifestat que el simulacre els ajudarà a encaixar amb més seguretat la prova de l’oposició. També han opinat que amb l’entrenament que estan fent estan millorant competències instrumentals bàsiques (comprensió lectora, lògica matemàtica, càlcul, …).

Cliqueu aquest enllaç – Veure video- per veure  l’opinió i sensacions de tres d’ells respecte a aquest simulacre.