Al SIL (Servei d’inserció laboral) hem dissenyat un Pla estratègic pels anys 2023-24, per tal de definir quins són els objectius i les accions prioritàries a dur a terme. Aquest pla està en concordança al Pla estratègic de l’acidH, per remar tots a la una!

La definició d’un pla, ens permet pensar i delimitar quines accions hem de realitzar per a fer front als reptes que se’ns plantegen com equip professional, i a organitzar-nos de manera efectiva!

Per a elaborar aquest pla, hem comptat amb la participació i implicació de tot l’equip professional del SIL, i hem treballat de valent!

En una primera sessió vam avaluar el pla  2021-22, com a font d’aprenentatge. Vam decidir mantenir algunes accions i bones pràctiques, que vam posar a la nevera, vam descartar tot allò que no havia funcionat, i ho vam llençar a la paperera, i vam veure que calia donar una volta a alguns propòsits, que vam posar a la rentadora.

                                   

En una altra sessió, vam decidir quins nous objectius ens plantejàvem per aquest període, i en una tercera sessió vam valorar com ens organitzàvem, quines comissions de treball volíem mantenir i/o crear, i en quina volíem incorporar-nos.

Vam acordar treballar en quatre Comissions,

  • Comissió de Màrqueting, per a donar visibilitat al Servei
  • Comissió de Models d’intervenció, per a millorar l’atenció a les persones
  • Comissió d’equip, per a potenciar el treball en equip i la cura dels professionals
  • Comissió d’eines i espais, per a millorar les eines i espais de treball

Tot això, tenint molt present que cada professional de l’equip és clau en aquesta xarxa que teixim entre tots, i que permet oferir un Servei de qualitat a les persones i empreses.

Gràcies !