El Servei d’Inserció Laboral de l’acidH va participar en la primera Jornada Informa’t per a Joves amb Necessitats Específiques de Suport, amb la presència de les tècniques orientadores i quatre joves del Programa Singulars.

La Jornada va estar organitzada pel Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) i els serveis d’InfoJOVE de Barcelona, amb la col·laboració del Centre per a Famílies amb Adolescents (SAIF) i L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Va tenir lloc el 16 de març de les 16 a les 20 hores a L’Espai Jove La Fontana. També es va emetre en línia.

L’objectiu era donar a conèixer les diferents opcions formatives dels centres reglats i no reglats per a joves amb necessitats específiques de suport educatiu.

Aquesta sessió està inclosa dins del programa In-forma’t 2022, que conté diferents  activitats, com les trobades d’estudiants “De tu a tu”, en la que persones amb formacions post-obligatòries informaven d’estudis que havien cursat.  Dues persones joves del Programa Singulars, que tenen un Grau Mitjà, van participar informant joves que s’estan plantejant aquests estudis.

Va ser una Jornada plenament inclusiva i en femení, dirigida tant a persones usuàries com famílies i professionals que treballem amb persones joves amb NESE.

La Jornada va començar amb una presentació i benvinguda als assistents per part d’una responsable del Centre d’assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ).

A continuació l’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) va presentar una ponència sobre els drets de les persones amb necessitats específiques de suport educatiu en el marc de l’educació. La jove Raiha Gull Arshad, becària amb discapacitat de l’IMPD, va fer una exposició en primera persona sobre la seva trajectòria formativa i com ha anat canviant la legislació al llarg del temps.

Posteriorment, es dugué a terme un taller de gestió emocional per a joves, famílies i professionals, dinamitzat pel servei d’acompanyament Aquí t’Escoltem i l’IMPD. L’objectiu d’aquest taller era crear un espai per compartir pors, inquietuds i dificultats que es troben tant les famílies com les professionals a l’hora d’acompanyar a les persones joves i proposar estratègies individuals i col·lectives per fer-hi front. En aquesta activitat va tenir molt de protagonisme el Servei d’Inserció Laboral de l’acidH,  tant per les intervencions de les professionals com les joves que van participar activament en totes les dinàmiques.

A continuació el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), SOPJ Sant Martí, va fer una ponència sobre les opcions formatives, els recursos i serveis de suport en el marc del sistema educatiu reglat per les persones joves amb NESE. Aquesta xerrada va generar dubtes i controvèrsies per part tant de famílies com de professionals, ja que va posar en evidència les mancances en les opcions formatives per aquests joves amb necessitat de suport i adaptacions.

Com cloenda de la Jornada els i les participants van poder visitar una Fira d’Entitats, per tal de presentar la seva oferta formativa i d’orientació laboral per a joves amb NESE.

Les entitats participants van ser: acidH (PFI, IFE i Inserció Laboral), Consorci d’Educació de Barcelona, Programa A prop jove, Fundació Aura, Fundació Catalana Síndrome de Down i l’IMPD.