El Servei d’Inserció Laboral posa en marxa el programa Singulars 2021-2022, denominat Projecte Activa’t, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, el SOC, el FSE i el Ministeri de Treball i Economia Social. 

Aquest programa té per objectiu acompanyar a 16 joves en la construcció del seu projecte vital i professional.    

El grup són persones joves, 10 dones i 6 homes amb una mitja de 22 o 23 anys, amb funcionament intel·lectual límit (FIL) o pluridiscapacitat. La majoria viuen a la ciutat de Barcelona, però també a l’àrea metropolitana. 

Els requisits per participar són: 

 • Ser beneficiari de la Garantia Juvenil. 
 • Ser DONO, excepte un 10% de la totalitat de joves. 
 • Tenir com objectiu la inserció laboral o bé el retorn al sistema educatiu reglat.

Mitjançant un procés personalitzat d’orientació i suport, les persones joves exploren quins són els seus interessos i motivacions, i segueixen un itinerari individualitzat amb una sèrie d’accions adaptades a les seves necessitats. 

El Projecte inclou: 

 • Accions d’acollida, d’orientació/ tutorització individual,  
 • Accions formatives grupals per treballar competències bàsiques d’accés a l’ocupació i competències transversals o claus per la inserció,  
 • Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu a través de visites a empreses de diferents sectors, (10). 
 • Formació “habilitats socials d’atenció a la venda”, (45 hores) una formació del catàleg d’especialitats formatives del SOC. 
 • Pràctiques en empresa,  
 • Accions de participació ciutadana (10) 
 • Treball amb suport i  
 • Accions de prospecció ajustada als perfils de les persones joves.  

Fins aquest moment ja hem realitzat algunes accions que detallem a continuació: 

 • Xerrada sobre el canvi climàtic. 
 • Activitat en Barcelona Activa. Room Escape:  supera un procés de selecció. Per treballar de forma lúdica una entrevista grupal. 
 • Participació Ciutadana (Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ)): projecte de “tu a tu”. Dos persones de Singulars van participar en aquest projecte per assessorar a alumnes de l’ESO que s’estan plantejant fer els estudis que ells han estudiat. 
 • Xerrada sobre “drets i deures” a càrrec de les tècniques de l’assessoria laboral del departament de Joventut. 
 • Participació en la “fira d’entitats” de la jornada NESE, en la que es va tractar l’oferta formativa i laboral post obligatòria. 
 • Visita a l’empresa TIBIDABO. 

La formació “habilitats socials d’atenció a la venda” es va iniciar el día 21 de febrer i finalitza el dia 31 de març; en aquesta formació els/les alumnes desenvolupen competències per atendre al client en el procés d’una venda, a més de millorar altres competències com la capacitat de comunicació, el  treball en equip, la resolució de conflictes… La formació també inclou la formació complementària en gestió del medi ambient i gènere. 

L’objectiu del programa Singulars és donar un espai a joves que inicien la transició escola-treball. Acostumen a ser persones que acaben l’etapa formativa i volen començar l’etapa laboral. Aquest fet té com a resultat un impacte en cada persona jove, perquè o bé aconsegueix el seu primer contracte o retorna al  sistema educatiu , o bé evoluciona desenvolupant competències claus i d’accés a l’ocupació.  

                                             

Activitat Room Escape.                                                                                          Xerrada sobre Canvi climàtic.

 

Xerrada sobre Drets i Deures dels treballadors.