L’equip d’inserció laboral apostem per la formació contínua; cada any dediquem un temps a formar-nos per millorar el nostre perfil competencial i desenvolupar noves estratègies d’intervenció.

Actualment tres tècniques del Servei estem realitzant el curs “Ocupabilitat per Competències” impartit per la Marta Colomer i gestionat per la XIB (Xarxa per a la inclusió Laboral de Barcelona). Es tracta d’una formació en línia, dirigida a professionals de les diferents entitats que conformen la XIB. És la tercera edició de la formació i com a membres de la xarxa sempre hem participat. Aquesta formació ens ajuda a conèixer en profunditat el model d’ocupabilitat per competències, i ens facilita estratègies per abordar l’orientació des d’aquesta metodologia.

Ens movem en un escenari en què els protagonistes són un mercat de treball convuls, sense referències, processos de selecció obsolets i un ritme de canvi vertiginós.

L’equip d’inserció hem de fer una triple funció:

– Establir una relació estratègica amb l’empresa.
– Orientar les demanades d’ocupació
– Promoure l’acostament persona-empresa

Per aconseguir-ho volem implementar la metodologia “ocupabilitat per competències”. Aquesta metodologia se centra a identificar quines competències són necessàries per desenvolupar un lloc de treballar, i comprovar si les persones candidates les tenen desenvolupades.

Sembla fàcil, però no ho és, per aconseguir-ho hem d’analitzar el lloc de treball ofert, cadascuna de les tasques que ha de realitzar la persona, horari, tecnologia….i, per altra banda identificar, amb evidències, les competències que té la persona candidata, i fer l’encaix.
Tal com hem comentat abans, la conjuntura actual provoca que les empreses estiguin desorientades pel que hem de desenvolupar un rol facilitador, i donar-los solucions. Per tant la intermediació és fonamental.
Respecte a les persones usuàries l’orientació consisteix a identificar el seu mapa competencial, evidenciar i potenciar les competències fortes i entrenar o desenvolupar les que estan desajustades per aconseguir l’objectiu laboral desitjat. La persona pren consciència d’on està, on vol arribar i procés a seguir (formacions, pràctiques en empresa, entrenament de competències clau, actitud…).

La formació que estem realitzant ens proporciona eines i estratègies de millora per optimitzar la intervenció amb les persones usuàries i les empreses.