Els dies 4 i 5 de novembre es va celebrar el Saló de l’Ocupació i el BizBarcelona des del Servei d’Inserció de l’acidH, un any més, vàrem ser-hi presents en diferents formes.

Per una banda, els diferents participants en els programes d’inserció han fet visita als diferents estants i han participat a diversos tallers i xerrades com per exemple:
A la zona Prepara’t

  • Jove, però amb molt que explicar: impacta en l’entrevista de selecció – BARCELONA ACTIVA

o a la zona Orienta’t

  • Ets jove i busques feina? Al Convent de Barcelona Activa tens oportunitats – BARCELONA ACTIVA
  • D’estudiar a treballar – BARCELONA ACTIVA

Per altra banda, des del SIL participem com a expositors, informant dels recursos formatius i laborals que oferim a l’acidH.

I finalment hem estat presents com a membres de la XiB donant suport a l’estand de la Xarxa i també com a oients en xerrades organitzades al Biz com per exemple el diàleg “La diversitat transforma la teva empresa”.

En general un parell de dies per endinsar-nos en el món laboral i per fer-nos-hi també presents com a entitat i com a servei.

 

Los días 4 y 5 de noviembre se celebró el” Saló de la Ocupación” y el “BizBarcelona” desde el Servei d’Inserció” de acidH, un año más, estuvimos presentes en diferentes formatos.

Por un lado, los participantes en los diferentes programas de inserción han visitado a los diferentes estands y han participado en varios talleres y charlas como por ejemplo:
En la zona “Prepara’t”
• Joven, pero con mucho que explicar: impacta en la entrevista de selección – BARCELONA ACTIVA
o en la zona “Orienta’t”
• Eres joven y buscas trabajo? Al Convento de Barcelona Activa tienes oportunidades – BARCELONA ACTIVA
• De estudiar a trabajar – BARCELONA ACTIVA

Por otro lado, desde el SIL participamos como expositores, informando de los recursos formativos y laborales que ofrecemos en acidH.

Y finalmente hemos estado presentes como miembros de la “XiB” dando apoyo al estand de la Xarxa y también como oyentes en charlas organizadas en el BizBarcelona como por ejemplo el diálogo “La diversidad transforma tu empresa”.

En general un par de días para adentrarnos en el mundo laboral y para hacernos también presentes como entidad y como servicio.