Al mes de març, l’Oscar Rovira i l’Alberto Tomas, usuaris del Servei d’inserció laboral d’Acidh, es van incorporar a treballar com a Mosso de Magatzem a l’equip del Centre logístic de Mango a Lliçà d’Amunt.

Tots dos desenvolupen tasques a l’espai de reciclat de capses de cartó, per tal d’afavorir el reciclatge i ajudar a tenir cura del medi ambient, Mango aposta per reutilitzar les caixes que encara estan en bones condicions i se’ls pot  donar més ús.
L’Oscar i L’Alberto s’encarreguen de seleccionar les caixes que estan en bon estat i de recondicionar-les per al seu pròxim destí.

Els treballadors s’han adaptat molt bé a les exigències del lloc de feina i a les diferents tasques que es duen a terme.
Des del Servei d’Inserció laboral els hi oferim treball amb suport (TAS), acompanyant als treballadors i l’empresa per afavorir l’adaptació al lloc de feina i donant suport per
l’aprenentatge de les competències  necessàries per a dur a terme la seva feina.

Iniciem aquesta nova col·laboració amb Mango, que comença amb aquestes dues primeres insercions, amb la intenció d’inserir progressivament, més persones del Servei, amb molta il·lusió i molt agraïts de les facilitats de coordinació i per crear sinergies que ens donen des de RRHH i l’equip responsable de la secció.