Un grup de 20 joves ha cursat la Formació d’Atenció al client i ha realitzat pràctiques a diferents entorns laborals. Dels participants del programa, 11 joves han pogut gaudir de l’oportunitat que suposa conèixer de prop el funcionament de les empreses.

Aquest any, s’ha consolidat la relació amb algunes empreses i s’han establert també noves aliances. Així mateix, la realització de visites amb els joves a diferents entorns laborals ha propiciat tl’establiment de noves aliances i nous convenis de pràctiques.

Els diferents perfils ha permès que les pràctiques s’hagin desenvolupat a àmbits molt diferents. L’aproximació i cerca d’empreses s’ha fet amb el màxim de cura per garantir l’encaix entre perfil professional i lloc de treball.
D’aquesta manera els 11 joves han fet les pràctiques a àmbits molt variats: el parc Zoo de Barcelona (1 jove), a l’oficina central de Barcelona del Grup SIFU (1 jove), a supermercats (4 joves), a Jesuïtes Bellvitge i Jesuïtes del Clot (3 joves), a CET10 CEM JÚPITER (1 jove) i al Club Patí Vela (1 jove). Totes aquestes empreses han afavorit un entorn acollidor que ha permès una  òptima adaptació dels joves al lloc de treball .

Aquestes experiències han estat possibles gràcies al Treball amb Suport desenvolupat per les tècniques orientadores i el treball en equip dels tècnics prospectors que ha sigut fonamental per l’èxit d’aquestes pràctiques.

Tot plegat ha esdevingut una experiència molt positiva perquè als joves els ha permès integrar-se a diferents entorns laborals, equips professionals, aprendre i desenvolupar més competències i posar de manifest talents. A les empreses els ha permès conèixer de prop el desenvolupament del treball dels joves amb intel·ligència límit i a l’Acidh li ha possibilitat donar major visibilitat, sensibilitzar a les empreses i treballar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb IL, contribuint en la integració en l’àmbit laboral i social dels joves.

La Gemma Domene duent a terme tasques de preparació d’aliments pels animals al magatzem del Zoo de Barcelona.

El Sergi Saiz desenvolupant tasques administratives d’arxiu i classificació d’expedients i documentació a la central de Barcelona del Grup SIFU.

El Kevin Vallejo desenvolupant tasques d’atenció i assessorament al client i reposició de productes a un supermercat.

El Sergi Haro desenvolupant tasques d’atenció i assessorament al client, reposició de productes, transport i càrrega i descàrrega de mercaderies a un supermercat.


El Dylan realitzant pràctiques en supermercat, aquí podem veure com està frontejant.

L’Arturo Fernández desenvolupant tasques de suport informàtic, digitalització de documents, copisteria i de recepció donant suport a Serveis Generals a Jesuïtes del Clot.

L’Anastasia Rodrigo desenvolupant tasques de suport administratiu: introducció de dades informàtiques, arxiu i reprografia a la Secretaria de Jesuïtes de Bellvitge.

El Diego Torres desenvolupant tasques de suport informàtic, atenció al client a la recepció i donant suport a Serveis Generals col·laborant també amb el Departament de Comunicació de Jesuïtes de Bellvitge

L’Arnau Muntada desenvolupant tasques d’atenció al client a la recepció del centre de serveis esportius CET10 CEM JÚPITER..

El Victor Fernández ha realitzat unes pràctiques 360º i ha passat per diferents àrees de l’empresa; fusteria duent a terme tasques d’ajudant, administrativa i d’atenció al client fent assessorament i esportiva preparant els neoprens, rems i taules per la participació dels clients als cursos de pàdel surf