Al novembre del passat 2020 na Maria Elena Esteve, Milen com li agrada a ella que se la conegui, es va incorporar a treballar com a caixera en l’equip del supermercat LIDL d’Olesa de Montserrat. 

Les seves tasques són les de realitzar el cobrament de les compres de clients a caixa. Aquesta tasca requereix unes competències d’atenció vers els preus dels productes (ja que alguns d’ells tenen descomptes o estan d’oferta), aprenentatges de codis de productes que s’han de pesar, amabilitat amb el client, organització del seu lloc de treball i, sobretot, responsabilitat a l’hora de fer el tancament i quadrament dels diners de la caixa. 

Inicialment es tractava  d’un contracte com a suplència d’una treballadora que estava de baixa, al cap de 4 mesos, a l’abril del 2021, la Milen va signar un contracte indefinit! 

Als inicis de la seva inserció la Milen va necessitar suport de la seva preparadora laboral per a poder aprovar unes formacions on-line sobre temàtiques diferents com podrien ser la neteja de la botiga, riscos laborals, reposició, atenció al client i tècniques pròpiament de cobrament a caixa. 

 

Una vegada aquestes formacions van estar superades la Milen va iniciar el repte de posar-se ella sola en una caixa; els primers dies una companya de feina li feia el suport més intensiu oferint-li estratègies memorístiques pels codis de productes i funcionament en general del sistema de caixa i de cobrament amb targeta tant de crèdit com de la pròpia aplicació Lidl. 

Des del Servei d’Inserció laboral s’ofereix treball amb suport (TAS), acompanyant a la treballadora i l’empresa per afavorir l’adaptació al lloc de feina. 

En paraules de la Milen quan se li pregunta què li ha aportat treballar en aquesta feina comenta que “El fet de treballar m’aporta tenir el cap ocupat, acumular experiència pel futur, cobrar un sou a final de mes que em permet posar benzina al cotxe i també poder comprar alguna cosa “extra”. Tinc molt clar que els diners són molt difícils de guanyar, que s’han de valorar i que no s’han de malgastar”. 

Per a finalitzar comentar que aquesta inserció d’èxit laboral ha estat possible gràcies a la participació de l’acidH en la Xarxa Inclusió Barcelona (XIB), que a través del servei INCLOU FUTUR es comparteixen ofertes de feina per a poder cobrir entre totes les entitats que en formem part.