Consulting EV és una empresa de serveis, ubicada a Barcelona, dedicada única i exclusivament a buscar solucions, abastant totes aquelles àrees jurídiques i administratives relacionades amb la gestió d’empreses, patrimonis, persones físiques i activitats mercantils i professionals.

La Paula va començar el passat 31 de gener i l’Àngel el 14 de febrer, signant un contracte indefinit amb un mes de prova. Tots dos desenvolupen tasques d’auxiliar administratiu, la Paula concretament tasques d’arxiu, escaneig, tasques bàsiques d’introducció de dades de comptabilitat i obertura d’expedients i l’Àngel tasques d’arxiu i de gestió d’entrega i recollida de documentació.

Des del Servei d’Inserció Laboral s’ofereix treball amb suport (TAS), acompanyant als treballadors i l’empresa per afavorir l’adaptació al lloc de feina. 

Agraïm l’oportunitat que Consulting EV està donant a aquestes dues persones usuàries del Servei i la confiança dipositada en les professionals. 

Desitgem que molt aviat puguem compartir l’experiència d’èxit d’aquestes dues insercions.