Després del punt i a part que ha representat la pandèmia, el Programa TAI (Transició A la Inserció), dedicat a realitzar una formació més intensiva en competències laborals d’un grup de persones usuàries del Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), va reprendre la seva activitat aquest 2021 i romandrà actiu fins finals d’any. El projecte, creat arran de la detecció de les necessitats de les persones amb un millor nivell d’ocupabilitat del servei, ofereix un suport específic amb l’objectiu de servir de manera natural com a pas intermedi i acompanyat cap als Centres Especials de Treball.  

El grup d’aquesta edició, està format per set persones participants, quatre homes i tres dones, d’entre 23 i 48 anys. Dues de les persones acompanyades, les més joves, ja havien participat del pilot del projecte TAI l’any 2018, un procés molt profitós per a la seva formació en competències en què van poder participar d’accions conjuntes d’orientació laboral amb els i les joves del Programa Singulars.  

El projecte, dissenyat al voltant de dos grups bombolla formats segons els protocols sanitaris de prevenció establerts per la Generalitat, consta de diverses accions. L’elaboració d’un full de ruta específic per a cadascú/na de les participants i l’actualització del currículum, anirà seguida de tallers de competències laborals i personals adaptats al perfil de les persones usuàries. TAI també ofereix tutories, tant grupals com personalitzades, dedicades a atendre les necessitats concretes que sorgeixin en cada cas durant el desenvolupament del programa. 

Així mateix, els participants han pogut formar part d’un procés de selecció organitzat pel grup SIFU, arran del qual una de les persones es va poder inserir laboralment el passat mes de juliol. Aquest cas d’èxit, que no és un fet gaire freqüent dins d’aquest tipus de serveis, ens reafirma en la necessitat i utilitat del projecte. 

A més d’això, totes les persones participants han passat a formar part de la borsa de treball del programa Incorpora. 

Els i les usuàries del programa TAI també han pogut visitar ja el Saló de l’Ocupació, on han participat de diverses activitats. Aquelles persones interessades en alguna proposta concreta van poder, a més, donar-se d’alta de les borses de treball en diferents Centres Especials de Treball.  

Les persones participants del projecte han tingut l’oportunitat de visitar el CET ( Centre Especial de Treball ) de manipulats de Fundació Nou Xamfrà, a Sant Feliu de Llobregat, on han vist de primera mà com es treballa en un espai d’aquestes característiques. 

El propòsit de totes les accions del projecte és oferir a un grup altament motivat i amb ganes d’aprendre, la possibilitat d’ampliar els seus coneixements i experiència mitjançant el desenvolupament de competències tant laborals com personals. Mitjançant el programa TAI, les persones usuàries tenen l’oportunitat d’augmentar el seu apoderament personal a l’hora d’assolir els seus objectius  i exercir els seus drets en el món laboral. 

Per a finalitzar, apuntar que està en la nostra intenció donar continuïtat al projecte veient els resultats positius i evidents, a més de l’alta motivació i l’interès mostrat en tot moment per les persones participants.

                                                      

Taller de Atenció al client i Gestió dels diners                                       Entrevista a Can Cet – Fira Di Capacitat i Talent – Saló de l’Ocupació

 

 

 

                                                                                                                                             

Participant del TAI treballant d’Agent Cívic

 

                                     

Visita al CET NouXamfrà