Durant aquests mesos de febrer i març el grup del Programa Singulars ha realitzat la formació professionalitzadora d’Habilitats socials d’atenció al client en la venda.

L’objectiu de la formació era desenvolupar diferents aprenentatges i introduir millores concretes en l’atenció als clients utilitzant diverses habilitats socials, com ara la comunicació, el treball en equip, l’assertivitat o les competències emocionals, en els diferents processos de venda.

Les actuacions de la formació s’han dissenyat en base als interessos i necessitats de les 20 persones participants, és per això que s’han dut a terme diferents activitats relacionades amb les tècniques de venda, l’atenció al client presencial i l’atenció telefònica. També s’han realitzat simulacions sobre com utilitzar caixers i s’han fet dinàmiques relacionades amb diverses habilitats socials.

D’altra banda, també s’ha tractat l’especialitat d’Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, en aquesta formació complementaria s’han treballat diferents tècniques i recursos. Incidint en la conscienciació del medi ambient, s’ha fet una activitat sobre refugis climàtics al parc de la Creueta del Coll, on els participants avaluaven si el parc complia els requisits. I aprofitant el dia 8 de març, com el dia de la dona, es van realitzar activitats i dinàmiques sobre la igualtat de gènere.

Actualment, les persones participants estan en procés d’iniciar pràctiques en diferents llocs de treball per tal de desenvolupar els coneixements adquirits durant la formació.