L’11 d’octubre del 2021 en el Servei d’Inserció vam començar a implementar el curs: “Taller d’Habilitats Personals i Socials”; es tracta d’una formació subvencionada per Inserta Ocupació i el Fons Social Europeu, i gestionat per ACTAS.

Aquest taller forma part d’un itinerari formatiu que té com a objectiu la millora de les competències personals i socials de les persones participants, i com a conseqüència una millora de la qualitat de vida.

El taller està format per onze mòduls formatius (140 hores totals), en els quals es treballen conceptes com l’atenció, el control emocional, la relaxació, la comunicació, la identificació de sentiments i estats emocionals propis i dels altres, l’autoconcepte, l’assertivitat, la resolució de conflictes i la presa de decisions.

Aquest taller té per objectiu general adquirir i desenvolupar actituds, habilitats i estratègies intra i interpersonals a través del coneixement personal i el desenvolupament de les habilitats socials a fi d’afavorir la seva adequada inserció laboral.

La metodologia que estem utilitzant és una metodologia activa i dinàmica en la qual l’alumne és el protagonista de la formació. La docent l’acompanya durant tot el procés, atén les seves necessitats formatives i reforça aquells continguts que siguin necessaris, resolent dubtes o incidències i oferint estratègies i/o recursos que l’ajudin a millorar; per aconseguir-ho realitzem tutories individualitzades.

La persona participant és conscient que és responsable del seu aprenentatge per tant, ha de demostrar responsabilitat, s’ha d’implicar i participar activament en el seu procés formatiu.

L’enfocament de l’aprenentatge parteix d’un enfocament pràctic i està contextualitzat en entorns pròxims i propers amb l’objectiu de què trobin sentit a allò que estan aprenent. D’aquesta manera s’afavoreixen processos de desenvolupament, que possibiliten l’adquisició o millora d’estratègies cognitives per afrontar diferents situacions quotidianes, com: conflictes, iniciar o mantenir una comunicació, demanar ajuda….

El curs finalitza el 30 de novembre i fins ara podem confirmar que l’experiència està resultant molt satisfactòria. Com a evidència podem assegurar que l’assistència és molt alta, tenint en compte que l’horari és de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00, 5 hores diàries. Partim de la premissa que l’aprenentatge pot ser divertit, i que tot aprenentatge associat a una emoció s’assimila i s’interioritza; és el que hem intentat: donar sentit a aquesta formació.

Partim d’experiències reals, del seu dia a dia, de la seva quotidianitat, dels seus interessos. La teòrica es contextualitza amb exemples reals; ens ajudem de material gràfic i presentacions atractives que ajuden i faciliten l’aprenentatge. Com a punt clau apuntaríem a l’escolta activa dels seus dubtes, situacions viscudes, anècdotes, i relacionant-les amb els temes tractats.

Per últim, comentar que el grup va assistir al saló de l’Ocupació i van poder demostrar tot el que havien après.

 

A continuació trobareu un recull d’imatges que reflecteixen diferents dinàmiques de treball i activitats del taller