Al grup Posa’t en Marxa del Programa Sumem del Servei d’Inserció laboral s’ha reincorporat, després d’un temps el Pau, una persona, amb una pèrdua auditiva, que per comunicar-se fa lectura labial i utilitza la Llengua de Signes.

Aquesta incorporació ens va presentar un repte com a Servei a l’hora d’oferir-li una atenció ajustada a les seves necessitats.
Gràcies a la col•laboració d’ una alumna en pràctiques del CFGS de Mediació Comunicativa de d’Institut Salvador Seguí, estem descobrint la figura del Mediador de comunicació, un recurs molt interessant per millorar l’accessibilitat del nostre Servei i que us animem a incorporar en els equips professionals.
Ella dóna suport tant als mòduls com a les tutories presencials i on-line per fer-les més accessibles, ja sigui signant o adaptant aquella informació que el Pau necessiti, com fent assessorament a la tècnica sobre organització de l’espai, formats en els quals presentar la informació.

Tant la mediadora com la tècnica disposen a més a més de mascaretes accessibles que faciliten la lectura labial i per tant la comunicació.
Tot i que no estan molt instaurades a la vida quotidiana és un recurs necessari que facilita la inclusió de totes les persones. Amb els suports adequats eliminem barreres!