Iniciem el curs 2022- 2023 amb molta il·lusió per continuar amb el nostre repte de cada dia, orientar, formar, acompanyar les persones i les empreses, i generar oportunitats laborals per a les persones amb FIL del nostre servei! 

Comencem aquest curs al nou local del Servei d’Inserció ubicat al Carrer Ramis, 2-4, local 2.  

Al mes d’abril es va efectuar el trasllat del Servei al nou local i tots els programes que iniciem a partir de setembre realitzaren totes les accions (Mòduls formatius, tutories, activitats…) en aquest espai. Fa temps que el Servei es plantejava aquest objectiu, per a poder oferir a les persones participants un espai a part de l’escola i activitats que realitzaven vinculades a l’etapa formativa, per a facilitar el procés de transició a l’etapa de orientació i inserció en el mercat laboral. 

 Al mes de juliol es va posar en marxa la nova edició del Programa SIOAS i durant l’agost ja es van produir insercions laborals!  

El Programa Singulars finalitza el proper 31 d’octubre, en aquest període s’està oferint TAS de manera intensa per acompanyar a molts joves que s’han incorporat a treballar en empresa ordinària al llarg del temps de participació al Programa. Es preveu que la propera edició de Singulars comenci al Desembre –Gener.  

Dins del Projecte SUMEM donem continuïtat al grup Sinèrgies i acollim noves incorporacions al grup de matí i grup de tarda. Sinèrgies és un espai de trobada i seguiment laboral, integrat per persones amb FIL que treballen en empreses ordinàries, que es troben de forma quinzenal per compartir experiències, neguits,… 

Continuem oferint orientació i acompanyament als Programes t’Acompanyo i Reorienta’t a joves i adults que volen fer una millora de feina,  que necessiten re-orientar el seu perfil professional i/o que necessiten suport per al manteniment de la feina (TAS). 

El dia 27 de setembre es posa en marxa la nova edició del Prepara’t, que ofereix formació i orientació sobre el mercat laboral a joves que han acabat IFE o PFI i encara estan formant-se.  

Les persones participants dels diferents programes del Servei, que es van incorporar a treballar durant el mes de juliol i agost en empresa ordinària, han pogut comptar amb el TAS (Treball amb suport) gràcies a la organització de guàrdies durant l’estiu de l’equip tècnic del Servei. 

L’equip de tècnics d’empresa inicia el curs amb molts reptes sobre la taula! Continuem obrint portes i consolidant relacions de col·laboració, una tasca complexa en el moment actual, i imprescindible! 

Mantenim i enfortim el treball en xarxa, participant activament en diferents trobades i propostes d’intercanvi i coneixement mutu com la V Trobada de Preparadores Laborals d’Actas, Webinar i trobades organitzades per la XIB – Xarxa per la inclusió laboral de Barcelona- , continuem donant suport al programa TAI – Transició a la Inserció- destinat a un grup de persones usuàries del SOI. 

El Programa Incorpora continua en marxa, cada vegada més consolidat i aconseguint més resultats.
Al mes de novembre participarem al Saló de l’Ocupació per donar a conèixer els recursos formatius i laborals que oferim a l’acidH.  

I moltes altres coses que ja us anirem explicant.
No deixeu de seguir el nostre web per saber-ne més detalls.