La Federació Catalana de la discapacitat Intel·lectual Dincat ens va convidar a incorporar-nos al projecte de Transformació dels Centres i Serveis que ofereixen suport a les persones grans amb DI (Discapacitat Intel·lectual) i que impulsa la Confederació Espanyola Plena Inclusió (abans FEAPS).

Aquest projecte pretén, en un primer moment, fer una anàlisi inicial dels nostres serveis, per a partir d’aquí, i en coordinació amb altres entitats a nivell estatal, proposar micro transformacions que ens ajudin a les entitats a millorar la nostra qualitat assistencial.

Desenvolupament del projecte de transformació

El passat 19 d’abril es va fer la primera reunió amb el grup de treball de l’acidH constituït per professionals, usuaris i familiars d’aquest projecte al qual ens hem adherit. Aquesta primera trobada, celebrada a l’entitat Arc de sant Martí de Martorell, ens va permetre compartir amb altres entitats diferents punts de vista sobre l’atenció a les persones amb discapacitat i sobretot, vam poder escoltar les propostes de millora que sortien d’usuaris i familiars.

Ara ens toca treballar a les diferents llars a partir de les 8 dimensions de qualitat de vida, que s’analitzaran entre usuaris i professionals per verificar el grau de compliment dels indicadors corresponents, i escoltar propostes i canvis d’allò que creiem que es pot millorar.

La Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual (Dincat) nos ha invitado a incorporarnos al proyecto de Transformación de los Centros y Servicios que ofrecen apoyo a las personas mayores con DI (Discapacidad Intelectual) y que lanza la Confederación Española Plena Inclusión (antes FEAPS).

Este proyecto pretende, en un primer momento, hacer un análisis inicial de nuestros servicios, para a partir de aquí, y en coordinación con otras entidades a nivel estatal, proponer micro transformaciones que nos ayuden a las entidades a mejorar nuestra calidad asistencial.

Evolución del proyecto de transformación

El pasado 19 de abril se hizo la primera reunión con el grupo de trabajo de acidH, constituido por profesionales, usuarios y familiares de este proyecto al cual nos hemos adherido. Este primer encuentro, celebrado en la entidad Arc de Sant Martí de Martorell, nos permitió compartir con otras entidades diferentes puntos de vista sobre la atención a las personas con discapacidad y, sobre todo, pudimos escuchar las propuestas de mejora que salían de usuarios y familiares.

Ahora nos toca trabajar en los diferentes hogares a partir de las 8 dimensiones de calidad de vida, que se analizarán entre usuarios y profesionales para verificar el grado de cumplimiento de los indicadores, y escuchar propuestas y cambios de aquello que creemos que se puede mejorar.