Enguany, l’escola participa en dos projectes europeus d’intercanvi, Erasmus+. Són projectes de llarga durada que han començat aquest curs i es desenvolupen durant tres anys.
Recentment, el nostre centre va ser amfitrió del projecte «Gentle teaching experience. Diverse needs diversity», un dels dos projectes en els que col·laborem. Així doncs, varem acollir un grup d’una vintena de persones format per mestres i alumnes procedents del país de Gal•les,  del sud d’Itàlia i Bavària (Alemanya).
Durant aquella setmana vàrem reflexionar i posar en pràctica els principis de la metodologia Gentle teching. Aquesta, té els seus inicis a Canadà i basa els seus pilars en el sentiment de pertinença a una comunitat, així com la necessitat de seguretat i d’interacció per a desenvolupar-se personalment  indistintament de les condicions de cadascú. Quan aquests aspectes són cuidats i tinguts en compte, es creen comunitats enriquidores, on els valors de la convivència esdevenen realitat.
Per tal de que els nostres alumnes i convidats, així com també  tota la comunitat educativa,  poguessin vivenciar aquests principis, vàrem dissenyar un setmana amb diverses activitats amb l’objectiu de desenvolupar el sentiment de pertinença a una comunitat forta, inclusiva i respectuosa.
Alhora, com amfitrions,  els vàrem mostrar, tradicions arrelades a la nostre identitat. Una d’elles fou un taller organitzar per la colla castellera de la Vil•la de Gràcia. Els valors castellers i els principis «gentle» convergeixen en els mateixos objectius de sentir-se part activa i important d’una comunitat.
Amb la mateixa finalitat, a l’escola vàrem organitzar tallers de dansa tradicional, creació de ritmes amb instruments fets de materials reciclats, un taller de fotografia i per suposat vàrem compartir  diversos moments de convivència, cultura i oci.
Aquestes experiències pedagògiques d’intercanvi, enriqueixen la nostra pràctica diària, permetent a mestre i alumnes posar en pràctica competències de comunicació, de cultura, valors i sobretot de desenvolupament social.
Aquest proper octubre tindrà lloc la propera trobada transnacional a l’escola Ysgol Maes Coed, del país de Gal·les, en la que seguirem aprofundint en la metodologia «gentle teaching» i els seus principis, per tal d’implementar-la i estendre-la a d’altres comunitats de l’àmbit educatiu.
Trobareu a continuació un breu recull fotogràfic del projecte clicant  aquest enllaç.

Visita al Castillo de Cardona

Este año, la escuela participa en dos proyectos europeos de intercambio, Erasmus +. Son proyectos de larga duración que han comenzado este curso y se desarrollan durante tres años.

Recientemente, nuestro centro fue anfitrión del proyecto «Gentle teaching experience. Diverse needs diversity», uno de los dos proyectos en los que colaboramos. Así pues, acogimos un grupo de una veintena de personas formado por maestros y alumnos procedentes del país de Gales, del sur de Italia y Bavaria (Alemania). Durante esa semana reflexionamos y pusimos en práctica los principios de la metodología Gentle teching. Ésta, tiene sus inicios en Canadá y basa sus pilares en el sentimiento de pertenencia a una comunidad, así como la necesidad de seguridad y de interacción para desarrollarse personalmente indistintamente de las condiciones de cada uno. Cuando estos aspectos están cuidados y tenidos en cuenta, se crean comunidades enriquecedoras, donde los valores de la convivencia se convierten realidad.

Con el fin de que nuestros alumnos e invitados, así como también toda la comunidad educativa, pudieran vivenciar estos principios, diseñamos un semana con diversas actividades con el objetivo de desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad fuerte, inclusiva y respetuosa.

Asimismo, como anfitriones, los mostramos, tradiciones arraigadas en nuestra identidad. Una de ellas fue un taller organizado por la colla castellera de la Vil • la de Gracia. Los valores castellers y los principios «gentle» convergen en los mismos objetivos de sentirse parte activa e importante de una comunidad.

Con la misma finalidad, en la escuela organizamos talleres de danza tradicional, creación de ritmos con instrumentos hechos de materiales reciclados, un taller de fotografía y por supuesto compartimos varios momentos de convivencia, cultura y ocio.

Estas experiencias pedagógicas de intercambio, enriquecen nuestra práctica diaria, permitiendo a maestro y alumnos poner en práctica competencias de comunicación, de cultura, valores y sobre todo de desarrollo social.

Este próximo octubre tendrá lugar el próximo encuentro transnacional en la escuela Ysgol Maes Coed, del país de Gales, en la que seguiremos profundizando en la metodología «gentle teaching» y sus principios, a fin de implementar y extenderla -la a otras comunidades del ámbito educativo. Encontrará a continuación un breve resumen fotográfico del proyecto accediendo al siguiente enlace.