Visita a l’antiga ciutat d’Ausburg.

Reunió dels coordinadors/es de les escoles participants.

La quarta trobada del projecte «Gentle teaching» ha tingut lloc a l’escola coordinadora a Köningsbrunn. El projecte està just a la meitat del seu progrés. Els objectius estàn clarament definits i tots els col.laboradors aporten les seves idees i esforços. Seguim aprenent maneres de portar a la práctica la metodología «Gentle teaching» així com seguim recollint experiència i aportacions de la resta de socis.
Després de reunir-nos ens han portat a dinar menjar tradicional Bàvar i després hem acudit a la universitat de la ciutat a una conferència sobre movilitat i necessitats educatives especials … Ara ens toca agafar forçes per demà

Visita a la antigua ciutad de Ausburg.

Reunión de los coordinadores/as de las escuelas participantes.

El cuarto encuentro del proyecto «Gentle teaching» ha tenido lugar en la escuela coordinadora a Köningsbrunn. El proyecto está justo a la mitad de su progreso. Los objetivos están claramente definidos y todos los colaboradores aportan sus ideas y esfuerzos. Seguimos aprendiendo maneras de llevar a la práctica la metodología «Gentle teaching» así como seguimos recogiendo experiencia y aportaciones del resto de socios. Después de reunirnos nos han llevado a comer comida tradicional Bávaro y después hemos acudido a la universidad de la ciudad a una conferencia sobre movilidad y necesidades educativas especiales … Ahora nos toca coger fuerzas para mañana.