PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA. PFI (Programes de Formació i Inserció)

  1. Díptic
  2. Documentació
  3. Procediment
  4. Criteris de prioritat
  5. Calendari

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

  1. Barem provisional hoteleria
  2. Barem provisional oficina

Llista d’admesos/es

  1. Llista d’admesos/es hoteleria
  2. Llista d’admesos/es oficina