El dia 12 de setembre iniciem la temporada esportiva i el dia 27 començaran les activitats no esportives.