Hem finalitzat el projecte d’Experimentem amb l’ART amb la col·laboració dels alumnes de cinquè curs d’ESO de l’Escola Vida Montserrat-acidH i i un grup d’infants dels Tallers d’art d’EART.  Amb el suport de ICEC (Institut Cultural de les Empreses Culturals), Generalitat de Catalunya.

Dialògiques. Accions i diàlegs d’art ha esdevingut un espai de recerca en art, compartit entre persones d’edats, procedències i capacitats diverses.

El projecte, que hem anat construint plegades, amb l’acompanyament de l’artista educadora Amaia Martín, ha posat el focus en el desenvolupament artístic personal i col·lectiu dels grups implicats.

S’han establert relacions i diàlegs, tot explorant les possibilitats sonores i gràfiques, articulant propostes que posaven en qüestió les limitacions dels sentits, entenent que tothom sent diferent i que no hi ha una forma correcta de fer-ho, i sempre deixant sorgir la seva creativitat. També ens hem preguntat sobre els rituals socials, i els infants i joves n’han creat d’altres, els propis.

Del fruït d’aquest treball de recerca individual ha sorgit una dansa tribal grupal com a suma de les seves singularitats. Tot plegat ha estat una experiència que els ha consolidat com a grup.

El projecte ha culminat amb el vídeo on es mostra la seva dansa tribal, i amb l’exposició al centre EART, on s’ha reflectit el procés de treball realitzat.

Vídeo: «DIALÒGIQUES. Accions i diàlegs d’art.»

Experimentem amb l’ART

932 171 877 / 608 850 827

www.experimentem.org

www.activitatsdart.org