Alumnes davant de les pancartes

Alumnes de la ESO sentats davant de la pancarta.