Ja han sortit les bases de l’Ajuntament de Barcelona per demanar ajuts per a les Colònies d’Estiu. Aquest any l’Ajuntament de Barcelona també ha homologat les nostres Colònies d’Estiu i això ens permet que les famílies puguin demanar ajuts. Aquelles famílies que tingueu inscrits els vostres fills/es a les nostres Colònies d’Estiu i estigueu interessades en demanar un ajut  heu de ser seguir els següents passos:

T’ESTIU💙MOLT ACTIVITATS DE VACANCES D’ESTIU 2021

INSCRIPCIONS

La data d’inici de les inscripcions serà a partir del dissabte 24 d’abril. Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, les inscripcions a totes les activitats es faran a través de mitjans telemàtics (web, telèfon, SMS, correu electrònic, etc.) i no presencials. 

D’altra banda, aquest any també s’anul·la el procediment de recollida de número per al sorteig de l’ordre d’inscripció als Campus Olímpia i les inscripcions, que s’obriran també el dia 24 d’abril, seguiran el mateix procés que la resta d’activitats.

Per formalitzar la inscripció a cadascuna de les activitats, n’haureu de consultar el procediment a l’entitat organitzadora, a través dels seus canals telemàtics (web, telèfon, SMS, correu electrònic, etc.). Trobareu la informació de les entitats en cadascuna de les activitats relacionades en aquest web. A més, algunes entitats oferiran la possibilitat de fer una preinscripció online a les seves activitats. Aquesta opció,  si és el cas, la trobareu a la informació de cadascuna de les activitats en aquest mateix web.

Quan es formalitzi la inscripció, se sol·licitarà als pares o tutors una fotocòpia escanejada del carnet de vacunacions actualitzat o un certificat mèdic oficial dels infants, com a mesura preventiva per la transmissió de malalties.

AJUTS A FAMÍLIES

El procés de sol·licitud d’ajuts econòmics es farà a través d’aquest mateix web, mitjançant el formulari de sol·licitud d’ajuts. Les entitats organitzadores de les activitats informaran, a través dels seus canals telemàtics, dels detalls del procés per tramitar les sol·licituds.

Cal tenir en compte que les persones que vulguin sol·licitar un ajut econòmic, en primer lloc, hauran de fer la inscripció a l’activitat escollida, seguint les instruccions de l’apartat INSCRIPCIONS d’aquest web. En el cas de les persones que facin una inscripció i també sol·licitin un ajut econòmic, no hauran d’abonar cap import a l’entitat que organitza l’activitat fins que la Comissió d’Ajuts comuniqui als sol·licitants l’atorgament de l’ajut i l’import corresponent, o bé la denegació de l’ajut. En cap cas es pot optar a sol·licitar una beca, si prèviament l’entitat no n’ha confirmat la inscripció corresponent assegurant que té una plaça reservada.

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

Excepcionalment es permetrà accedir als ajuts municipals a tots aquells nens i nenes amb necessitats educatives especials que, tot i estar empadronats a l’Àrea metropolitana, estiguin escolaritzats per requeriment del Departament d’Ensenyament en escoles d’educació especial dins el terme municipal de Barcelona, i així ho puguin demostrar.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. L’ Ajuntament en farà d’ofici, si escau, la comprovació.

CALENDARI D’INSCRIPCIONS PER A LES FAMÍLIES QUE SOL.LICITIN AJUT ECONÒMIC

El període d’inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de dissabte 24 d’abril a divendres 21 de maig de 2021.

Un cop s’hagi enviat la sol·licitud a l’entitat organitzadora seguint les indicacions d’aquest formulari, la persona sol·licitant es podrà baixar un resguard del tràmit,  on se li comunicarà si la sol·licitud ha estat degudament emplenada i que es procedeix a la seva tramitació.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el dia 27 de maig comunicarà la llista provisional de persones beneficiàries d’ajut econòmic.

En cas de denegació de l’ajut, les persones interessades podran presentar les  seves al·legacions o reclamacions del 28 de maig al 10 de juny de 2021. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.

La llista definitiva es publicarà el 18 de juny, tot i que les inscripcions ja es podran fer a partir del 28 de maig, un cop resolta la reclamació, si fos el cas.

Les inscripcions es faran adreçant-se a l’entitat organitzadora de l’activitat a través dels canals telemàtics que trobareu en cadascuna de les activitats relacionades en aquest mateix web i seguint les indicacions que cada entitat doni.

https://vacances.barcelona.cat/ca/estiu-a-la-teva-mida

Si necessiteu contactar amb el Coordinador, Ferran Delgado, ho podeu fer al telèfon 648433073 (a partir de les 17.00h) o a activitatsextraescolars@acidh.org